בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר מלכים א
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

מלכים א פרק ו

undefined

רבנים שונים

3 דק' קריאה
(א) ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בחדש זו הוא החדש השני למלך שלמה על ישראל ויבן הבית ליהוה: (ב) והבית אשר בנה המלך שלמה ליהוה ששים אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו: (ג) והאולם על פני היכל הבית עשרים אמה ארכו על פני רחב הבית עשר באמה רחבו על פני הבית: (ד) ויעש לבית חלוני שקפים אטומים: (ה) ויבן על קיר הבית יצוע (יציע) סביב את קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב: (ו) היצוע (היציע) התחתנה חמש באמה רחבה והתיכנה שש באמה רחבה והשלישית שבע באמה רחבה כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחז בקירות הבית: (ז) והבית בהבנתו אבן שלמה מסע נבנה ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהבנתו: (ח) פתח הצלע התיכנה אל כתף הבית הימנית ובלולים יעלו על התיכנה ומן התיכנה אל השלשים: (ט) ויבן את הבית ויכלהו ויספן את הבית גבים ושדרת בארזים: (י) ויבן את היצוע (היציע) על כל הבית חמש אמות קומתו ויאחז את הבית בעצי ארזים: (יא) ויהי דבר יהוה אל שלמה לאמר: (יב) הבית הזה אשר אתה בנה אם תלך בחקתי ואת משפטי תעשה ושמרת את כל מצותי ללכת בהם והקמתי את דברי אתך אשר דברתי אל דוד אביך: (יג) ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזב את עמי ישראל: (יד) ויבן שלמה את הבית ויכלהו: (טו) ויבן את קירות הבית מביתה בצלעות ארזים מקרקע הבית עד קירות הספן צפה עץ מבית ויצף את קרקע הבית בצלעות ברושים: (טז) ויבן את עשרים אמה מירכותי (מירכתי) הבית בצלעות ארזים מן הקרקע עד הקירות ויבן לו מבית לדביר לקדש הקדשים: (יז) וארבעים באמה היה הבית הוא ההיכל לפני: (יח) וארז אל הבית פנימה מקלעת פקעים ופטורי צצים הכל ארז אין אבן נראה: (יט) ודביר בתוך הבית מפנימה הכין לתתן שם את ארון ברית יהוה: (כ) ולפני הדביר עשרים אמה ארך ועשרים אמה רחב ועשרים אמה קומתו ויצפהו זהב סגור ויצף מזבח ארז: (כא) ויצף שלמה את הבית מפנימה זהב סגור ויעבר ברתיקות (ברתוקות) זהב לפני הדביר ויצפהו זהב: (כב) ואת כל הבית צפה זהב עד תם כל הבית וכל המזבח אשר לדביר צפה זהב: (כג) ויעש בדביר שני כרובים עצי שמן עשר אמות קומתו: (כד) וחמש אמות כנף הכרוב האחת וחמש אמות כנף הכרוב השנית עשר אמות מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו: (כה) ועשר באמה הכרוב השני מדה אחת וקצב אחד לשני הכרבים: (כו) קומת הכרוב האחד עשר באמה וכן הכרוב השני: (כז) ויתן את הכרובים בתוך הבית הפנימי ויפרשו את כנפי הכרבים ותגע כנף האחד בקיר וכנף הכרוב השני נגעת בקיר השני וכנפיהם אל תוך הבית נגעת כנף אל כנף: (כח) ויצף את הכרובים זהב: (כט) ואת כל קירות הבית מסב קלע פתוחי מקלעות כרובים ותמרת ופטורי צצים מלפנים ולחיצון: (ל) ואת קרקע הבית צפה זהב לפנימה ולחיצון: (לא) ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי שמן האיל מזוזות חמשית: (לב) ושתי דלתות עצי שמן וקלע עליהם מקלעות כרובים ותמרת ופטורי צצים וצפה זהב וירד על הכרובים ועל התמרות את הזהב: (לג) וכן עשה לפתח ההיכל מזוזות עצי שמן מאת רבעית: (לד) ושתי דלתות עצי ברושים שני צלעים הדלת האחת גלילים ושני קלעים הדלת השנית גלילים: (לה) וקלע כרובים ותמרות ופטרי צצים וצפה זהב מישר על המחקה: (לו) ויבן את החצר הפנימית שלשה טורי גזית וטור כרתת ארזים: (לז) בשנה הרביעית יסד בית יהוה בירח זו: (לח) ובשנה האחת עשרה בירח בול הוא החדש השמיני כלה הבית לכל דבריו ולכל משפטו ויבנהו שבע שנים:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il