בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר מלכים ב
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

מלכים ב פרק טו

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ועזריהו בן עודד היתה עליו רוח אלהים: (ב) ויצא לפני אסא ויאמר לו שמעוני אסא וכל יהודה ובנימן יהוה עמכם בהיותכם עמו ואם תדרשהו ימצא לכם ואם תעזבהו יעזב אתכם: (ג) וימים רבים לישראל ללא אלהי אמת וללא כהן מורה וללא תורה: (ד) וישב בצר לו על יהוה אלהי ישראל ויבקשהו וימצא להם: (ה) ובעתים ההם אין שלום ליוצא ולבא כי מהומת רבות על כל ישבי הארצות: (ו) וכתתו גוי בגוי ועיר בעיר כי אלהים הממם בכל צרה: (ז) ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם כי יש שכר לפעלתכם: (ח) וכשמע אסא הדברים האלה והנבואה עדד הנביא התחזק ויעבר השקוצים מכל ארץ יהודה ובנימן ומן הערים אשר לכד מהר אפרים ויחדש את מזבח יהוה אשר לפני אולם יהוה: (ט) ויקבץ את כל יהודה ובנימן והגרים עמהם מאפרים ומנשה ומשמעון כי נפלו עליו מישראל לרב בראתם כי יהוה אלהיו עמו: (י) ויקבצו ירושלם בחדש השלשי לשנת חמש עשרה למלכות אסא: (יא) ויזבחו ליהוה ביום ההוא מן השלל הביאו בקר שבע מאות וצאן שבעת אלפים: (יב) ויבאו בברית לדרוש את יהוה אלהי אבותיהם בכל לבבם ובכל נפשם: (יג) וכל אשר לא ידרש ליהוה אלהי ישראל יומת למן קטן ועד גדול למאיש ועד אשה: (יד) וישבעו ליהוה בקול גדול ובתרועה ובחצצרות ובשופרות: (טו) וישמחו כל יהודה על השבועה כי בכל לבבם נשבעו ובכל רצונם בקשהו וימצא להם וינח יהוה להם מסביב: (טז) וגם מעכה אם אסא המלך הסירה מגבירה אשר עשתה לאשרה מפלצת ויכרת אסא את מפלצתה וידק וישרף בנחל קדרון: (יז) והבמות לא סרו מישראל רק לבב אסא היה שלם כל ימיו: (יח) ויבא את קדשי אביו וקדשיו בית האלהים כסף וזהב וכלים: (יט) ומלחמה לא היתה עד שנת שלשים וחמש למלכות אסא:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il