בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר מלכים ב
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

מלכים ב פרק כו

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ויקחו כל עם יהודה את עזיהו והוא בן שש עשרה שנה וימליכו אתו תחת אביו אמציהו: (ב) הוא בנה את אילות וישיבה ליהודה אחרי שכב המלך עם אבתיו: (ג) בן שש עשרה שנה עזיהו במלכו וחמשים ושתים שנה מלך בירושלם ושם אמו יכיליה (יכליה) מן ירושלם: (ד) ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר עשה אמציהו אביו: (ה) ויהי לדרש אלהים בימי זכריהו המבין בראת האלהים ובימי דרשו את יהוה הצליחו האלהים: (ו) ויצא וילחם בפלשתים ויפרץ את חומת גת ואת חומת יבנה ואת חומת אשדוד ויבנה ערים באשדוד ובפלשתים: (ז) ויעזרהו האלהים על פלשתים ועל הערביים (הערבים) הישבים בגור בעל והמעונים: (ח) ויתנו העמונים מנחה לעזיהו וילך שמו עד לבוא מצרים כי החזיק עד למעלה: (ט) ויבן עזיהו מגדלים בירושלם על שער הפנה ועל שער הגיא ועל המקצוע ויחזקם: (י) ויבן מגדלים במדבר ויחצב ברות רבים כי מקנה רב היה לו ובשפלה ובמישור אכרים וכרמים בהרים ובכרמל כי אהב אדמה היה: (יא) ויהי לעזיהו חיל עשה מלחמה יוצאי צבא לגדוד במספר פקדתם ביד יעואל (יעיאל) הסופר ומעשיהו השוטר על יד חנניהו משרי המלך: (יב) כל מספר ראשי האבות לגבורי חיל אלפים ושש מאות: (יג) ועל ידם חיל צבא שלש מאות אלף ושבעת אלפים וחמש מאות עושי מלחמה בכח חיל לעזר למלך על האויב: (יד) ויכן להם עזיהו לכל הצבא מגנים ורמחים וכובעים ושרינות וקשתות ולאבני קלעים: (טו) ויעש בירושלם חשבנות מחשבת חושב להיות על המגדלים ועל הפנות לירוא בחצים ובאבנים גדלות ויצא שמו עד למרחוק כי הפליא להעזר עד כי חזק: (טז) וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל ביהוה אלהיו ויבא אל היכל יהוה להקטיר על מזבח הקטרת: (יז) ויבא אחריו עזריהו הכהן ועמו כהנים ליהוה שמונים בני חיל: (יח) ויעמדו על עזיהו המלך ויאמרו לו לא לך עזיהו להקטיר ליהוה כי לכהנים בני אהרן המקדשים להקטיר צא מן המקדש כי מעלת ולא לך לכבוד מיהוה אלהים: (יט) ויזעף עזיהו ובידו מקטרת להקטיר ובזעפו עם הכהנים והצרעת זרחה במצחו לפני הכהנים בבית יהוה מעל למזבח הקטרת: (כ) ויפן אליו עזריהו כהן הראש וכל הכהנים והנה הוא מצרע במצחו ויבהלוהו משם וגם הוא נדחף לצאת כי נגעו יהוה: (כא) ויהי עזיהו המלך מצרע עד יום מותו וישב בית החפשות (החפשית) מצרע כי נגזר מבית יהוה ויותם בנו על בית המלך שופט את עם הארץ: (כב) ויתר דברי עזיהו הראשנים והאחרנים כתב ישעיהו בן אמוץ הנביא: (כג) וישכב עזיהו עם אבתיו ויקברו אתו עם אבתיו בשדה הקבורה אשר למלכים כי אמרו מצורע הוא וימלך יותם בנו תחתיו:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il