בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר ישעיהו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

ישעיהו פרק א

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלם בימי עזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה: (ב) שמעו שמים והאזיני ארץ כי יהוה דבר בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי: (ג) ידע שור קנהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן: (ד) הוי גוי חטא עם כבד עון זרע מרעים בנים משחיתים עזבו את יהוה נאצו את קדוש ישראל נזרו אחור: (ה) על מה תכו עוד תוסיפו סרה כל ראש לחלי וכל לבב דוי: (ו) מכף רגל ועד ראש אין בו מתם פצע וחבורה ומכה טריה לא זרו ולא חבשו ולא רככה בשמן: (ז) ארצכם שממה עריכם שרפות אש אדמתכם לנגדכם זרים אכלים אתה ושממה כמהפכת זרים: (ח) ונותרה בת ציון כסכה בכרם כמלונה במקשה כעיר נצורה: (ט) לולי יהוה צבאות הותיר לנו שריד כמעט כסדם היינו לעמרה דמינו: (י) שמעו דבר יהוה קציני סדם האזינו תורת אלהינו עם עמרה: (יא) למה לי רב זבחיכם יאמר יהוה שבעתי עלות אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי: (יב) כי תבאו לראות פני מי בקש זאת מידכם רמס חצרי: (יג) לא תוסיפו הביא מנחת שוא קטרת תועבה היא לי חדש ושבת קרא מקרא לא אוכל און ועצרה: (יד) חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי לטרח נלאיתי נשא: (טו) ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפלה אינני שמע ידיכם דמים מלאו: (טז) רחצו הזכו הסירו רע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע: (יז) למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה: (יח) לכו נא ונוכחה יאמר יהוה אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו: (יט) אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו: (כ) ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו כי פי יהוה דבר: (כא) איכה היתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים: (כב) כספך היה לסיגים סבאך מהול במים: (כג) שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם: (כד) לכן נאם האדון יהוה צבאות אביר ישראל הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי: (כה) ואשיבה ידי עליך ואצרף כבר סיגיך ואסירה כל בדיליך: (כו) ואשיבה שפטיך כבראשנה ויעציך כבתחלה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה: (כז) ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה: (כח) ושבר פשעים וחטאים יחדו ועזבי יהוה יכלו: (כט) כי יבשו מאילים אשר חמדתם ותחפרו מהגנות אשר בחרתם: (ל) כי תהיו כאלה נבלת עלה וכגנה אשר מים אין לה: (לא) והיה החסן לנערת ופעלו לניצוץ ובערו שניהם יחדו ואין מכבה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il