בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר ישעיהו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

ישעיהו פרק ז

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ויהי בימי אחז בן יותם בן עזיהו מלך יהודה עלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלם למלחמה עליה ולא יכל להלחם עליה: (ב) ויגד לבית דוד לאמר נחה ארם על אפרים וינע לבבו ולבב עמו כנוע עצי יער מפני רוח: (ג) ויאמר יהוה אל ישעיהו צא נא לקראת אחז אתה ושאר ישוב בנך אל קצה תעלת הברכה העליונה אל מסלת שדה כובס: (ד) ואמרת אליו השמר והשקט אל תירא ולבבך אל ירך משני זנבות האודים העשנים האלה בחרי אף רצין וארם ובן רמליהו: (ה) יען כי יעץ עליך ארם רעה אפרים ובן רמליהו לאמר: (ו) נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקענה אלינו ונמליך מלך בתוכה את בן טבאל: (ז) כה אמר אדני יהוה לא תקום ולא תהיה: (ח) כי ראש ארם דמשק וראש דמשק רצין ובעוד ששים וחמש שנה יחת אפרים מעם: (ט) וראש אפרים שמרון וראש שמרון בן רמליהו אם לא תאמינו כי לא תאמנו: (י) ויוסף יהוה דבר אל אחז לאמר: (יא) שאל לך אות מעם יהוה אלהיך העמק שאלה או הגבה למעלה: (יב) ויאמר אחז לא אשאל ולא אנסה את יהוה: (יג) ויאמר שמעו נא בית דוד המעט מכם הלאות אנשים כי תלאו גם את אלהי: (יד) לכן יתן אדני הוא לכם אות הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנו אל: (טו) חמאה ודבש יאכל לדעתו מאוס ברע ובחור בטוב: (טז) כי בטרם ידע הנער מאס ברע ובחר בטוב תעזב האדמה אשר אתה קץ מפני שני מלכיה: (יז) יביא יהוה עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים אשר לא באו למיום סור אפרים מעל יהודה את מלך אשור: (יח) והיה ביום ההוא ישרק יהוה לזבוב אשר בקצה יארי מצרים ולדבורה אשר בארץ אשור: (יט) ובאו ונחו כלם בנחלי הבתות ובנקיקי הסלעים ובכל הנעצוצים ובכל הנהללים: (כ) ביום ההוא יגלח אדני בתער השכירה בעברי נהר במלך אשור את הראש ושער הרגלים וגם את הזקן תספה: (כא) והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן: (כב) והיה מרב עשות חלב יאכל חמאה כי חמאה ודבש יאכל כל הנותר בקרב הארץ: (כג) והיה ביום ההוא יהיה כל מקום אשר יהיה שם אלף גפן באלף כסף לשמיר ולשית יהיה: (כד) בחצים ובקשת יבוא שמה כי שמיר ושית תהיה כל הארץ: (כה) וכל ההרים אשר במעדר יעדרון לא תבוא שמה יראת שמיר ושית והיה למשלח שור ולמרמס שה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il