בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר ישעיהו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

ישעיהו פרק י

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) הוי החקקים חקקי און ומכתבים עמל כתבו: (ב) להטות מדין דלים ולגזל משפט עניי עמי להיות אלמנות שללם ואת יתומים יבזו: (ג) ומה תעשו ליום פקדה ולשואה ממרחק תבוא על מי תנוסו לעזרה ואנה תעזבו כבודכם: (ד) בלתי כרע תחת אסיר ותחת הרוגים יפלו בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה: (ה) הוי אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי: (ו) בגוי חנף אשלחנו ועל עם עברתי אצונו לשלל שלל ולבז בז ולשימו (ולשומו) מרמס כחמר חוצות: (ז) והוא לא כן ידמה ולבבו לא כן יחשב כי להשמיד בלבבו ולהכרית גוים לא מעט: (ח) כי יאמר הלא שרי יחדו מלכים: (ט) הלא ככרכמיש כלנו אם לא כארפד חמת אם לא כדמשק שמרון: (י) כאשר מצאה ידי לממלכת האליל ופסיליהם מירושלם ומשמרון: (יא) הלא כאשר עשיתי לשמרון ולאליליה כן אעשה לירושלם ולעצביה: (יב) והיה כי יבצע אדני את כל מעשהו בהר ציון ובירושלם אפקד על פרי גדל לבב מלך אשור ועל תפארת רום עיניו: (יג) כי אמר בכח ידי עשיתי ובחכמתי כי נבנותי ואסיר גבולת עמים ועתידתיהם (ועתודתיהם) שושתי ואוריד כאביר יושבים: (יד) ותמצא כקן ידי לחיל העמים וכאסף ביצים עזבות כל הארץ אני אספתי ולא היה נדד כנף ופצה פה ומצפצף: (טו) היתפאר הגרזן על החצב בו אם יתגדל המשור על מניפו כהניף שבט ואת מרימיו כהרים מטה לא עץ: (טז) לכן ישלח האדון יהוה צבאות במשמניו רזון ותחת כבדו יקד יקד כיקוד אש: (יז) והיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה ובערה ואכלה שיתו ושמירו ביום אחד: (יח) וכבוד יערו וכרמלו מנפש ועד בשר יכלה והיה כמסס נסס: (יט) ושאר עץ יערו מספר יהיו ונער יכתבם: (כ) והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקב להשען על מכהו ונשען על יהוה קדוש ישראל באמת: (כא) שאר ישוב שאר יעקב אל אל גבור: (כב) כי אם יהיה עמך ישראל כחול הים שאר ישוב בו כליון חרוץ שוטף צדקה: (כג) כי כלה ונחרצה אדני יהוה צבאות עשה בקרב כל הארץ: (כד) לכן כה אמר אדני יהוה צבאות אל תירא עמי ישב ציון מאשור בשבט יככה ומטהו ישא עליך בדרך מצרים: (כה) כי עוד מעט מזער וכלה זעם ואפי על תבליתם: (כו) ועורר עליו יהוה צבאות שוט כמכת מדין בצור עורב ומטהו על הים ונשאו בדרך מצרים: (כז) והיה ביום ההוא יסור סבלו מעל שכמך ועלו מעל צוארך וחבל על מפני שמן: (כח) בא על עית עבר במגרון למכמש יפקיד כליו: (כט) עברו מעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה גבעת שאול נסה: (ל) צהלי קולך בת גלים הקשיבי לישה עניה ענתות: (לא) נדדה מדמנה ישבי הגבים העיזו: (לב) עוד היום בנב לעמד ינפף ידו הר בית (בת) ציון גבעת ירושלם: (לג) הנה האדון יהוה צבאות מסעף פארה במערצה ורמי הקומה גדועים והגבהים ישפלו: (לד) ונקף סבכי היער בברזל והלבנון באדיר יפול:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il