בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר ישעיהו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

ישעיהו פרק יד

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) כי ירחם יהוה את יעקב ובחר עוד בישראל והניחם על אדמתם ונלוה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב: (ב) ולקחום עמים והביאום אל מקומם והתנחלום בית ישראל על אדמת יהוה לעבדים ולשפחות והיו שבים לשביהם ורדו בנגשיהם: (ג) והיה ביום הניח יהוה לך מעצבך ומרגזך ומן העבדה הקשה אשר עבד בך: (ד) ונשאת המשל הזה על מלך בבל ואמרת איך שבת נגש שבתה מדהבה: (ה) שבר יהוה מטה רשעים שבט משלים: (ו) מכה עמים בעברה מכת בלתי סרה רדה באף גוים מרדף בלי חשך: (ז) נחה שקטה כל הארץ פצחו רנה: (ח) גם ברושים שמחו לך ארזי לבנון מאז שכבת לא יעלה הכרת עלינו: (ט) שאול מתחת רגזה לך לקראת בואך עורר לך רפאים כל עתודי ארץ הקים מכסאותם כל מלכי גוים: (י) כלם יענו ויאמרו אליך גם אתה חלית כמונו אלינו נמשלת: (יא) הורד שאול גאונך המית נבליך תחתיך יצע רמה ומכסיך תולעה: (יב) איך נפלת משמים הילל בן שחר נגדעת לארץ חולש על גוים: (יג) ואתה אמרת בלבבך השמים אעלה ממעל לכוכבי אל ארים כסאי ואשב בהר מועד בירכתי צפון: (יד) אעלה על במתי עב אדמה לעליון: (טו) אך אל שאול תורד אל ירכתי בור: (טז) ראיך אליך ישגיחו אליך יתבוננו הזה האיש מרגיז הארץ מרעיש ממלכות: (יז) שם תבל כמדבר ועריו הרס אסיריו לא פתח ביתה: (יח) כל מלכי גוים כלם שכבו בכבוד איש בביתו: (יט) ואתה השלכת מקברך כנצר נתעב לבש הרגים מטעני חרב יורדי אל אבני בור כפגר מובס: (כ) לא תחד אתם בקבורה כי ארצך שחת עמך הרגת לא יקרא לעולם זרע מרעים: (כא) הכינו לבניו מטבח בעון אבותם בל יקמו וירשו ארץ ומלאו פני תבל ערים: (כב) וקמתי עליהם נאם יהוה צבאות והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאם יהוה: (כג) ושמתיה למורש קפד ואגמי מים וטאטאתיה במטאטא השמד נאם יהוה צבאות: (כד) נשבע יהוה צבאות לאמר אם לא כאשר דמיתי כן היתה וכאשר יעצתי היא תקום: (כה) לשבר אשור בארצי ועל הרי אבוסנו וסר מעליהם עלו וסבלו מעל שכמו יסור: (כו) זאת העצה היעוצה על כל הארץ וזאת היד הנטויה על כל הגוים: (כז) כי יהוה צבאות יעץ ומי יפר וידו הנטויה ומי ישיבנה: (כח) בשנת מות המלך אחז היה המשא הזה: (כט) אל תשמחי פלשת כלך כי נשבר שבט מכך כי משרש נחש יצא צפע ופריו שרף מעופף: (ל) ורעו בכורי דלים ואביונים לבטח ירבצו והמתי ברעב שרשך ושאריתך יהרג: (לא) הילילי שער זעקי עיר נמוג פלשת כלך כי מצפון עשן בא ואין בודד במועדיו: (לב) ומה יענה מלאכי גוי כי יהוה יסד ציון ובה יחסו עניי עמו:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il