בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר ישעיהו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

ישעיהו פרק יט

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) משא מצרים הנה יהוה רכב על עב קל ובא מצרים ונעו אלילי מצרים מפניו ולבב מצרים ימס בקרבו: (ב) וסכסכתי מצרים במצרים ונלחמו איש באחיו ואיש ברעהו עיר בעיר ממלכה בממלכה: (ג) ונבקה רוח מצרים בקרבו ועצתו אבלע ודרשו אל האלילים ואל האטים ואל האבות ואל הידענים: (ד) וסכרתי את מצרים ביד אדנים קשה ומלך עז ימשל בם נאם האדון יהוה צבאות: (ה) ונשתו מים מהים ונהר יחרב ויבש: (ו) והאזניחו נהרות דללו וחרבו יארי מצור קנה וסוף קמלו: (ז) ערות על יאור על פי יאור וכל מזרע יאור ייבש נדף ואיננו: (ח) ואנו הדיגים ואבלו כל משליכי ביאור חכה ופרשי מכמרת על פני מים אמללו: (ט) ובשו עבדי פשתים שריקות וארגים חורי: (י) והיו שתתיה מדכאים כל עשי שכר אגמי נפש: (יא) אך אולים שרי צען חכמי יעצי פרעה עצה נבערה איך תאמרו אל פרעה בן חכמים אני בן מלכי קדם: (יב) אים אפוא חכמיך ויגידו נא לך וידעו מה יעץ יהוה צבאות על מצרים: (יג) נואלו שרי צען נשאו שרי נף התעו את מצרים פנת שבטיה: (יד) יהוה מסך בקרבה רוח עועים והתעו את מצרים בכל מעשהו כהתעות שכור בקיאו: (טו) ולא יהיה למצרים מעשה אשר יעשה ראש וזנב כפה ואגמון: (טז) ביום ההוא יהיה מצרים כנשים וחרד ופחד מפני תנופת יד יהוה צבאות אשר הוא מניף עליו: (יז) והיתה אדמת יהודה למצרים לחגא כל אשר יזכיר אתה אליו יפחד מפני עצת יהוה צבאות אשר הוא יועץ עליו: (יח) ביום ההוא יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת כנען ונשבעות ליהוה צבאות עיר ההרס יאמר לאחת: (יט) ביום ההוא יהיה מזבח ליהוה בתוך ארץ מצרים ומצבה אצל גבולה ליהוה: (כ) והיה לאות ולעד ליהוה צבאות בארץ מצרים כי יצעקו אל יהוה מפני לחצים וישלח להם מושיע ורב והצילם: (כא) ונודע יהוה למצרים וידעו מצרים את יהוה ביום ההוא ועבדו זבח ומנחה ונדרו נדר ליהוה ושלמו: (כב) ונגף יהוה את מצרים נגף ורפוא ושבו עד יהוה ונעתר להם ורפאם: (כג) ביום ההוא תהיה מסלה ממצרים אשורה ובא אשור במצרים ומצרים באשור ועבדו מצרים את אשור: (כד) ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור ברכה בקרב הארץ: (כה) אשר ברכו יהוה צבאות לאמר ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il