בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר ישעיהו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

ישעיהו פרק כח

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) הוי עטרת גאות שכרי אפרים וציץ נבל צבי תפארתו אשר על ראש גיא שמנים הלומי יין: (ב) הנה חזק ואמץ לאדני כזרם ברד שער קטב כזרם מים כבירים שטפים הניח לארץ ביד: (ג) ברגלים תרמסנה עטרת גאות שכורי אפרים: (ד) והיתה ציצת נבל צבי תפארתו אשר על ראש גיא שמנים כבכורה בטרם קיץ אשר יראה הראה אותה בעודה בכפו יבלענה: (ה) ביום ההוא יהיה יהוה צבאות לעטרת צבי ולצפירת תפארה לשאר עמו: (ו) ולרוח משפט ליושב על המשפט ולגבורה משיבי מלחמה שערה: (ז) וגם אלה ביין שגו ובשכר תעו כהן ונביא שגו בשכר נבלעו מן היין תעו מן השכר שגו בראה פקו פליליה: (ח) כי כל שלחנות מלאו קיא צאה בלי מקום: (ט) את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים: (י) כי צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם: (יא) כי בלעגי שפה ובלשון אחרת ידבר אל העם הזה: (יב) אשר אמר אליהם זאת המנוחה הניחו לעיף וזאת המרגעה ולא אבוא שמוע: (יג) והיה להם דבר יהוה צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם למען ילכו וכשלו אחור ונשברו ונוקשו ונלכדו: (יד) לכן שמעו דבר יהוה אנשי לצון משלי העם הזה אשר בירושלם: (טו) כי אמרתם כרתנו ברית את מות ועם שאול עשינו חזה שיט (שוט) שוטף כי עבר (יעבר) לא יבואנו כי שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנו: (טז) לכן כה אמר אדני יהוה הנני יסד בציון אבן אבן בחן פנת יקרת מוסד מוסד המאמין לא יחיש: (יז) ושמתי משפט לקו וצדקה למשקלת ויעה ברד מחסה כזב וסתר מים ישטפו: (יח) וכפר בריתכם את מות וחזותכם את שאול לא תקום שוט שוטף כי יעבר והייתם לו למרמס: (יט) מדי עברו יקח אתכם כי בבקר בבקר יעבר ביום ובלילה והיה רק זועה הבין שמועה: (כ) כי קצר המצע מהשתרע והמסכה צרה כהתכנס: (כא) כי כהר פרצים יקום יהוה כעמק בגבעון ירגז לעשות מעשהו זר מעשהו ולעבד עבדתו נכריה עבדתו: (כב) ועתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם כי כלה ונחרצה שמעתי מאת אדני יהוה צבאות על כל הארץ: (כג) האזינו ושמעו קולי הקשיבו ושמעו אמרתי: (כד) הכל היום יחרש החרש לזרע יפתח וישדד אדמתו: (כה) הלוא אם שוה פניה והפיץ קצח וכמן יזרק ושם חטה שורה ושערה נסמן וכסמת גבלתו: (כו) ויסרו למשפט אלהיו יורנו: (כז) כי לא בחרוץ יודש קצח ואופן עגלה על כמן יוסב כי במטה יחבט קצח וכמן בשבט: (כח) לחם יודק כי לא לנצח אדוש ידושנו והמם גלגל עגלתו ופרשיו לא ידקנו: (כט) גם זאת מעם יהוה צבאות יצאה הפלא עצה הגדיל תושיה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il