ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
תרמו כעת זכר למחצית השקל לישיבה הגדולה בעולם!
תניא|
בית המדרש הלכה מחשבה ומוסר ספרי אמונה וחסידות

תניא

כל הרבניםx
 • האבות היו מרכבות לשכינה. ההסבר של "...אין להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה". כשאדם לומד תורה נעשה משכן להופעת הקב"ה. עבודת ה' ודקדוק במצוות בחיי המעשה. מעלת נתינת צדקה. עשר בשביל שתתעשר.
  38 דק'
 • ♦ אהבת עם ישראל, היא דבר טבעי, מי שלא אוהב – צריך טיפול! ♦ למה טבעי לעם ישראל לאהוב אחד את השני? ממה נובעת מצוות 'ואהבת לרעך כמוך'? כיצד אדם יגיע ל'אהבת ישראל'? כיצד אדם יכיר את עצמו וידע מה תפקידו בעולם? כיצד אדם יגיע לדבקות בה'? תשובה אחת לכל השאלות! ♦ אין סיבה בעולם להיות עצוב! צריך שעבודת ה' תהיה בשמחה! ♦ מהו סוד הגאולה ואיך אפשר להביא את הגאולה? ♦ איך מגיעים לשמחה אמיתית? ♦התבוננות אמונית והידיעה שה' רוצה בקרבתנו, ושהוא דר אצלנו, צריכה להביא שמחה גדולה ותחושת רוממות עצומה! ♦ אין שמחה גדולה כשמחת המצוות! ♦ 'אהבת ישראל' וה'שלום', יוצרים חיבור בעם, ומאפשרים לשכינה לשרות. ♦ מתי מותר לשנוא? ♦ לא צריך לאהוב את הרחוקים רק כדי לקרבם לתורה. ♦איך אפשר להתייחס ב'אהבה' ו'שנאה' כלפי אותו אדם? ♦ מי נקרא 'מין'? ♦ הפלא בחיבור בין הגוף לנשמה. ♦ עבודת ה' בשמחה.
  42 דק'
 • ♦ הכל לטובה - להיות בשמחה תמיד, בעיקר בעבודת ה'. ♦ מדוע בגלות התאים ה'מוסר הנוקשה', ובדורנו ה'מופנק' לא? ♦ כיצד ינהג חייל הנמצא בחדר עם חברה מקולקלת ונכשל בגללה? ♦ גם אדם שאין לו קשיים, חייב להתאמץ ולהוציא את כל כוחותיו לפועל. ♦ שורש כל ספר ה'תניא' - יש שתי נפשות שונות באדם. אם הצד הגשמי שבאדם שולט, הנשמה סובלת ב'גלות'. ♦ כאשר אדם מתגבר על ה'נפש הבהמית', הוא מרומם את הנשמה ומשחררה ממאסר, לכן הוא צריך לשמוח מאוד, שמחה של שחרור, במיוחד, אם הוא מרגיש עם הרבה 'נפילות', כי השחרור הוא ממקום יותר נמוך. ♦ לברוח מהרע או לרוץ לטוב? בדורנו מתאימה ה'התקפה' לא רק 'הגנה', עבודת ה' של גבורה, בטחון? ♦ כל מעשה קטן בעבודת ה', הוא בעל משמעות גדולה! ♦ הקב"ה אינסופי, לכן כל התקרבות לקב"ה, כל חיבור קטן הוא עצום, כי הוא חיבור לאינסופי, וכן ההפך, ח"ו. מדוע המזלזל בת"ח אין רפואה למכתו?
  42 דק'
 • כדי לנצח במלחמה עם היצר, צריך שמחה! אין תירוצים למה להיות עצוב מהמצב הגשמי! למה דווקא אדם עם ייסורים צריך לשמוח? 'ביקורת עצמית' נכונה, היא 'ביקורת עצמית' שבונה! אדם שנמנע מעבירה - צריך לשמוח כי קיים מצווה! גדולת יוסף בהתגברות. גדולת המתמודד עם היצה"ר - גם צבא שהוא רק 'הגנה' לישראל, יש במה להתפאר, למרות שהוא לא תוקף. לא להיות משועבד לגוף, צריך לעשות אימונים לשליטה בהנהגת הגוף - סיפורים על גדולי ישראל זיע"א.
  40 דק'
 • לאם כל עבירות 'לא תעשה', הן ענפים של 'לא יהיה לך אלקים אחרים...', מדוע לא צריך למסור נפש על כל עבירה כמו על עבודה זרה? השמחה היא הכרחית בעבודת ה', כי היא נותנת חשק, רצון להצליח, וכך אדם מוציא את כל הכוחות לפועל, ומנצח את הקשיים. ה'עצבות' צריכה להיות רק בשעת חשבון נפש, ומיד אחר החשבון נפש, אדם צריך לשמוח על עצם החשבון נפש. מענייני חשבון נפש ותשובה. ככל שהדבר יותר רוחני, ונעלה, הוא פחות מוחשי, גם הייסורים הם לטובה, אך מרוב מעלתם, הטובה נסתרת מעיננו.
  45 דק'
 • לימוד התורה וקיום המצוות הם אלו שמקיימים את העולם כולו. מי שלא מקיים תו"מ, לא חי את עצם החיים, הוא מקבל חיות רק בעקיפין (בהסתר), 'הזנה מלאכותית', לעומתו, מי שחי חיי תו"מ, חי חיים רוחניים, אמתיים, כי מקבל קיום ישירות מרבש"ע. אדם צריך להפנים, כאשר מתרחק מתו"מ אפילו פעם אחת, הוא מתנתק (גם הרחוקים ביותר לא מעוניינים בניתוק), השכל הישר מחייב לשמור תו"מ תמיד. מעלת תלמוד תורה על קיום המצוות - הדבקות בה' המיוחדת שיש בלימוד ועסק התורה ויראת ה' המעולה הנובעת מכך. כל מצב 'צער' היא מידה מגונה, וקיום המצוות ב'עצבנות' - אינו רצון ה'! השמחה בעבודת ה' גורמת לחשק, ומסייעת לנצח קשיים.
  43 דק'
 • אור לכ' בטבת ה'תשע"ט | הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
  ה' לא רק 'שוכן' בתוך מציאות העולם, אלא מציאות העולם עצמה היא מציאות ה'! בבריאת העולם הקב"ה לא השתנה, אלא רק הסתתר, וכל הבריאה היא גילוי ה' בלבושים. 'אין עוד מלבדו' הפירוש, אין מציאות אחרת בעולם מלבדו, הוא המציאות היחידה שמתגלה בלבושים שונים. הבריאה כולה תלויה בקיום ה' בכל רגע, אם ה' יסתתר הכל יאבד, כעין פנס המאיר צורות, אם נסתיר את מקור האור הכל יעלם. מה הכוונה שהעולם נברא ב'דיבור'? כמו שאצל האדם הדיבור הוא גילוי לפנימיות הנסתרת שבאדם והגילוי מצומצם מהמקור, כך הבריאה היא גילוי מצומצם לפנימיות נסתרת, רוחנית ואינסופית. ה' הוא 'נשמת העולם', הוא העיקר של כל הלבושים, והלבושים הם חלק ממנו, אלא דרכם הוא מתגלה אלינו ודרכם אנו פונים אליו. הרב קוק מסביר, כאשר אנו פונים להופעות בעולם, איננו פונים לשליחיו של רבש"ע, אלא אל רבש"ע עצמו שמתגלה בהופעות שונות. מכירים את הקב"ה אך דרך ההתגלויות.
  42 דק'
 • אדם צריך להיות 'בריא'! אסור לאדם להמשך ולעשות דברים שהוא לא רוצה באמת, 'התמכרות' זו מחלה! איך לא נופלים בידי היצר הרע? פירוש מיוחד ל'תניא' - שלושת הדרגות שה'תניא' מונה, קיימות בכל אדם אך במינונים שונים, גם ל'צדיק' יש במה להתקדם. צריך תמיד להתקדם, 'לעבוד', לא מספיק 'לחיות נכון' בלי להתקדם ולהתאמץ. תמיד יש מה להתקדם, במיוחד ב'איכות'. 'חכם' זהו הלומד מכל אדם, הוא לומד 'לקח' מכל מה שרואה. תרגילים לנפש ותרגיל לפני השינה. שתי שיטות איך להצליח במטרות בעבודת ה'.
  40 דק'
 • ההבדל בין הבנוני לצדיק באהבת ה' שלהם . כל אדם יכול להיות 'בנוני' וצריך לשאוף לכך . כמה זמן יש להקדיש ללימודי 'אמונה' . יש להתבונן לפני שמדברים ועושים מעשים ולא 'לזרום' סתם . צריך לעשות 'כושר' ואימונים בעבודת המידות . איזו סלידה לפתח ממעשי העבירות? איך לפתח משיכה .
  0 דק'
 • כד במרחשוון תשע"ט | הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
  איפה בגוף שוכנת 'נפש בהמית' ואיפה שוכנת ה'נפש האלוקית'? מה המיקום אומר על תכונת הנפשות? מה רוצה הנפש הבהמית באמת? כיצד יתכן 'מפתה' שלא באמת רוצה שיתפתו לו? מה ההגדרה לצדיק ורשע? מיהו ' צדיק גמור' ומי נקרא בינוני? לא מספיק לא לחטוא כלל, 'צדיק' פירושו אדם שאין לו אפילו משיכה לחטוא, 'צדיק גמור' - פירושו אדם שמאוס אצלו כל מה שלא מחובר לקודש.
  38 דק'
 • י"ז במרחשוון תשע"ט | הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
  מש דיבורים 'אסורים', יש דיבורים 'לשם שמים' מותר לדבר 'סתם' דיבורים? . האם אפשר לתקן כוונה של מעשה, אחר שהמעשה כבר נעשה? . האם גם לומדי התורה צריכים לומר 'לשם שמים' לפני כל אכילה? . איזו אכילה טובה יותר מאכילה לצורך לימוד תורה וקיום מצוות? . מכל אחד נדרש לעשות מה שביכולתו, גם לא יותר.
  23 דק'
 • י' במר חשוון תשע"ט | הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
  מה ההבדל בין סתם אכילה לאכילה לשם שמים? ומה יהיה עם אדם שאכל כבר לא לשם שמים? . האם עלינו לאכול רק לחם עם מלח או אפשר 'בשר משובח'? איך נכון לעבוד את ה' - מתוך התנזרות או מתוך שפע גשמי? . 'חיבוט הקבר', פירושו, אדם שחטא, ונקרא כך, כיון שהאדם עצמו טוב, אלא שלא נשמר וכוחות זרים, חבטו אותו לחטוא, והם כאילו קברו אותו בחבטה, כי השתלטו עליו לגשמיות.
  43 דק'
 • בשעת העיסוק בתורה יש דבקות מיוחדת בה', מעלת תלמוד תורה גדולה מקיום שאר המצוות - הלימוד על אהבת ה', גדול מקיום מצוות אהבת ה'! . 'ויהיו כל מעשינו לשם שמים' - אפשר להפוך מעשי 'רשות' שנעשו כבר, להיות מעשים ל'שם שמים'? האם לקיים מצוות צדקה בגלל הרחמים על העני או כי ה' ציווה?
  41 דק'
 • א. מה הפירוש 'חכמה', 'בינה' ו'דעת' - חב"ד? המידות הן תולדות של ה'חב"ד', תחילה יש 'חכמה' - הברקת הרעיון, הידיעה, אח"כ 'בינה' - התבוננות ופיתוח אותו 'רעיון', מהחכמה והבינה נובעת ה'דעת', שהיא האמצעי בין השכל למידות, ה'דעת' היא כבר ההתחברות לידיעה ה'חיצונית' ובה טמונים ב'כח' המידות. ב. הכוחות הגדולים הטמונים באדם. חשוב יותר שיש רצון טוב (גם כאשר אין לאדם אמצעים להוצאתו לפועל), מאשר מעשים גדולים שנובעים רק מרצון חלש (אצל אדם עם אמצעים רבים). ג. 'גדול שימושה', היחס והכבוד לתלמידי חכמים. ד. ה'קפיצות' שיש לנפש בין יראת ה' לאהבת ה', איך אוהבים ויראים מה' באמת? הגדלות האלקית בעולמות ומעבר להם.
  41 דק'
 • פתיחה ורקע ללימוד ספר התניא. מה ההבדל בין חסידים למתנגדים? העיקר בעבודת ה' זה הכוונה או המעשה? עדיף לעשות 'הכנות' גם אם יגרמו לחסרון בפרטי המעשה או העיקר לעשות כמו שצריך? אנו צריכים לקיים את המצוות בדייקנות וגם לא לוותר על הכוונה.
  36 דק'
 • כ"ז סיון התשע"ה | הרב יחזקאל סופר
  בינוני הוא זה שמתגבר על היצר מתוך מודעות אלוקית, ולא מצוות אנשים מלומדה.
  87 דק'
 • ט"ו כסליו | הרב משה חביב
  הטעם לשמחה גם כאשר מגיעים עליו יסורים, הוא מכיוון שיסורים בעולם הזה מכפרים על יסורים בעולם הבא הקשים פי שישים.
  40 דק'
 • ח' כסליו תשע"ב | הרב משה חביב
  על האדם להיות מצד אחד בהכנעה של תשובה תתאה וביחד עם זאת בשמחה של תשובה עילאה, מתוך ביטחוון גמור שה' סולח לו על עוונותיו. "וחטאתי נגדי תמיד".
  55 דק'
 • א' כסליו תשע"ב | הרב משה חביב
  בתשובה עליאה האדם מדבק בה' יתברך ע"י לימוד התורה וג"ח, והשבת מביאה למעלה הגדולה ביותר. לעומת זאת, בתשובה תתאה, רק ע"י השפלות והמרמור הנפש מתעלה.
  51 דק'
 • כ"ג חשוון תשע"ב | הרב משה חביב
  תשובה עילאה היא תשובה היוצרת ומולידה מחדש, תשובה מאהבה שהיא התדבקות "רוחא ברוחא". בעניין הקשר בין תורה וחסד.
  63 דק'
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il