בכי ושירות

אזכרת שנה לפיגוע במרכז הרב, בי"כ ישורון

על הפסוק בתהילים: "מוציא אסירים בכושרות", דורשת הגמרא "לשון בכי ושירות". לכאורה, שני דברים מנוגדים; "נהפך לאבל כינורי" - הספד הרצי"ה על הרב רוזנבלט זצ"ל; הניגון כביטוי לדברים עמוקים.

הרב יעקב שפירא | אור לכו' שבט תשס"ט