הכתובה וקבלת הקניין עליה

הרב ניר אביב | טבת תשע"ב