מה הדרך המעשית לחתונה

לקראת הקמת בית - רבנים שונים

איך מתכוננים לפגישות? מה ההבדלים בין האיש לאישה? עקרונות לבניית קשב טוב. שמונה חלקים בהתקדמות.

הרב ש. יוסף וייצן | כ"ה אדר ב' תשע"ט