אז איך אופים מצות יד?

זכינו וב"ה בשנים האחרונות קמו מאפיות מצות יד במקומות רבים, ומשפחות רבות משלבות מצוה זו של אפיית מצות כחלק מהכנות לפסח. הרב שמואל הולשטיין מביא את קיצור ההלכות למעשה- לקריאה או לצפיה.