שיטת הפסיקה "פניני הלכה" ברכות

מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם".

הרב אליעזר מלמד | כ"ד אדר ב' תשפ"ב