לימוד תורה בשבת

א - לימוד תורה בשבת, ב - סדרי הלימוד בשבת, ג - שינה בשבת, ד - דרשת השבת, ה - נשים בלימוד תורה בשבת, ו - קריאת התורה בשבת, ז - הפטרה, ח - קריאה בתורה במנחה של שבת, ט - שניים מקרא ואחד תרגום, י - מנהגי שניים מקרא ואחד תרגום.

הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א