תענית יחיד

הלכות תענית יחיד

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ט