עניין סמיכת גאולה לתפילה

שאלות מעשיות - גרעינים תורניים

שאלות מעשיות - גרעינים תורניים

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א' כסליו תשס"ט