בית המדרש

סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
38710 שיעורים
  undefined
  57 דק'
  קול צופייך

  וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ פָרָה אֲדֻמָּה - פרה אדומה בימינו

  קול צופייך פרשת חוקת תשפ"ב

  *הטהרה מטומאת מת חשובה לצורך כניסה לבית המקדש או אכילת קדשים וטהרות. והעובדה שאנחנו לא נטהרים היום מהטומאה הזאת היא הבעיה הגדולה ביותר שיש היום לאנשים לעלות למקום המקדש בהר הבית, או להקריב קרבנות ולאכול קודש או תרומה.

  הרב שמואל אליהו | כ"ז סיון תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  כינוסי אברכים

  כינוס אברכים - ר"ח תמוז תשפ"ב

  למי מותר לקרוא רשע? שווין בין גברים לנשים - בכל תחום?! חשיבותו של הרצון

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ל' סיון תשפ"ב
  undefined
  6 דק'
  חקת

  כוחו של דיבור

  הרב מאיר גולדויכט | א' תמוז תשפ"ב
  undefined
  4 דק'
  נקודה בהלכה

  מה מברכים על פיצה?

  קשה למצוא מישהו שלא אוהב פיצה.. אבל מה הברכה? צריך ליטול ידיים? יש הבדל בין אשכנזים וספרדים? כל מה שצריך לדעת על המאכל האיטלקי המסורתי- עם הרב עודד מילר, מתוך סדרת 'נקודה בהלכה'.

  הרב עודד מילר | תמוז תשפ"ב
  undefined
  חקת

  משיח ילמד אותנו לדבר

  הרב יוסף נווה | תמוז תשפ"ב
  undefined
  39 דק'
  חקת

  קניין תורה והקמת ממשלה עם גויים

  שיחת מוצ"ש פרשת חוקת תשפ"א

  -שמירה על נקיות הלשון - האות של כל אחד בתורה -הדרך לקניין תורה - התורה היא הנצח -עניין הסגולה בייחס לפוליטיקה העכשווית

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' תמוז תשפ"א
  undefined
  5 דק'
  חקת

  למה יצא מלך ערד להילחם בישראל ?

  מובאים הסברים שונים-, הסבר חז"ל במדרש והסבר מפתיע של ר' יוסף אבן כספי בספרו 'מצרף לכסף'

  הרב יצחק בן יוסף | כ"ט סיון תשפ"ב
  undefined
  2 דק'
  מבט יהודי

  אוי ויי!

  כנראה שאין ביטוי יותר יהודי מ'אוי ויי'- אבל מתי ועל מה אנחנו אומרים את זה? כל אחד והדברים שהוא מצטער עליהם, הדברים שמוצאים ממנו אנחה. הרבה פעמים מה'אוי' שלנו, אפשר ללמוד הרבה על עצמנו...

  הרב גלעד לואיס | סיון תשפ"ב
  undefined
  חקת

  גם ל'בערך' יש ערך!

  הרב נתנאל יוסיפון | תמוז תשפ"א
  undefined
  14 דק'
  חקת

  השרף והנס - מראשית הבריאה ועד ימינו

  הרב מאיר גולדויכט | ז' תמוז תשפ"א
  undefined
  חקת

  לדבר אל הסלע

  הרב יוסף נווה | תמוז תשפ"א
  undefined
  5 דק'
  נקודה בהלכה

  הלכות קבלת שבת מוקדמת

  איך מקבלים שבת מוקדם ומה הדינים שחשוב לשים לב במניין זה?

  הרב עודד מילר | סיון תשפ"א
  undefined
  נוסחי תפילה

  סדר לבישת טלית והנחת תפילין - ספרד

  הסידור המהיר | סיון תשפ"א
  undefined
  50 דק'
  קול צופייך

  כִּי תַעֲבִיר מֶמְשֶׁלֶת זָדוֹן מִן הָאָרֶץ

  קול צופייך - שמיני תשפ"א

  *אחרי הספירה אנו מתפללים על החזרת העבודה לבית המקדש ועל שפיטת מלכויות הרשע בעולם. התהליך הזה מקביל למהפך במצבה של ארץ ישראל שהופכת מארץ שממה לארץ זבת חלב ודבש. מהפך שהתורה וכל הנביאים דיברו עליו מאז ומקדם ואנו רואים אותו עין בעין.

  הרב שמואל אליהו | כ"ג ניסן תשפ"א
  undefined
  43 דק'
  נטילת ידים, סעודה וברכת המזון

  ברכת המוציא על הלחם

  פרק ג

  א - הברכה על הלחם. ב - הידורים בברכה על הלחם. ג - בציעת הלחם ושלא להפסיק בין הברכה לאכילה. ד - אימתי טוב שאחד יוציא את חבריו בברכת 'המוציא'? ה - אם צריך לטבול את הפת במלח. ו - על איזה מאכלים ומשקים מברכים בסעודה. ז - פרטי דיני פירות בסעודה. ח - דין עוגות ומזונות בסעודה. ט - לאחר הסעודה. י - עד היכן מועילה ברכת 'המוציא'. יא - אם מותר לצאת מהבית באמצע הסעודה. יב - מאכלים שנאכלים לפני הסעודה.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ
  undefined
  פרשת שבוע

  מילה בסלע

  הרב יוסף כרמל | תמוז תשפ
  undefined
  חקת

  ההגיון שבחוקה

  הרב משה ליב הכהן הלברשטט | תמוז תשפ
  undefined
  תפילה לאשה

  מצוות תפילה לנשים

  פרק ב

  א - מצוות הנשים בקיצור. ב - לרוב הפוסקים נשים חייבות בשחרית ומנחה. ג - הסוברים שחייבות בתפילה אחת ביום. ד - הסוברים שיוצאות בברכות השחר והתורה. ה - הלכה למעשה. ו - דין נשים המטופלות בילדים. ז - כללי המצוות שנשים חייבות ופטורות מהן. ח - האם נשים רשאיות לברך על מצוות שהזמן גרמן. ט - מוסף והלל. י - קריאת התורה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  44 דק'
  הכשרת כלים וכשרות לפסח

  כללי הלכות הגעלת כלים

  פרק י

  א - הכשרת כלים. ב - כבולעו כך פולטו - בין הגעלה לליבון חמור. ג - היתרא בלע - הכשרה לפסח. ד - ההבדל בין בליעה באוּר לנוזלים, ודין מחבת. ה - ליבון. ו - כללי ההגעלה. ז - אם הולכים אחר הבליעה החמורה או רוב תשמישו. ח - מאכלים שבושלו בכלים שלא הוכשרו. ט - ניקוי הכלים והכנתם להגעלה. י - המתנה עשרים וארבע שעות לפני ההגעלה. יא - הגעלת הכלים בפועל. יב - הגעלת סירים. יג - בליעה בכבוש והכשרתה.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  הלכות שלושת השבועות

  מנהגי שלושת השבועות

  א - ימי בין המצרים. ב - ריקודים ומחולות וכלי זמר. ג - נגינה ושירה בסעודות מצווה. ד - שמיעת מוזיקה ממכשירים חשמליים ביתיים בשלושת השבועות. ה - הלכה למעשה. ו - טיולים, בילוי בברכת שחייה, נופש בבית מלון. ז - שהחיינו. ח - באיזה מקרים מותר לברך שהחיינו. ט - נישואין ואירוסין. י - תספורת. יא - גילוח זקן בשלושת השבועות. יב - משנכנס אב ממעטים בשמחה. יג - בשר ויין. יד - דיני איסור אכילת בשר ושתיית יין. טו - בשר ויין בשבת חזון ובסעודות מצווה. טז - בנייה ונטיעה בתשעת הימים. יז - דיני בנייה בתשעת הימים. יח - דיני משא ומתן בתשעת הימים. יט - איסור כיבוס. כ - בגדי קטנים ובתי חולים. כא - רחיצה. כב - שבת חזון. כג - שבוע שחל בו כשתשעה באב נדחה ליום ראשון.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  הלכות הצומות הקלים

  דיני הצומות הקלים

  א - מעמד הצומות בימינו. ב - דיני הצומות הקלים. ג - זמן הצומות הקלים. ד - האם הקם לפני עלות השחר רשאי לאכול ולשתות. ה - שטיפת הפה. ו - השוכח שהוא צום. ז - חולים פטורים מהצום. ח - מעוברות ומיניקות בתשעה באב ובצומות הקלים. ט - קטנים חתנים וחיילים. י - תפילת עננו. יא - קריאת 'ויחל' בתענית. יב - ברכת כהנים במנחה.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כיצד מתפללים?

  זמן ק"ש ותפילת שחרית

  פרק יא

  א - זמני הבוקר. ב - חשבון זמני הבוקר. ג - זמן קריאת שמע. ד - זמן תפילה. ה - תפילת ותיקין בהנץ החמה. ו - זמן ותיקין והנץ המדויק. ז - עד כמה אפשר להקדים את התפילה. ח - עד כמה אפשר להקדים את התפילה בשעת הדחק. ט - ותיקין ביחיד מול תפילה במניין. י - השעות הזמניות ודיניהן. יא - הלכה למעשה בסוף זמן ק"ש ותפילה. יב - תפילה במניין מול שמירת הזמנים.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ד
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  כללי הכשרת כלים

  פרק לב

  א - הכשרת הכלים. ב - טעמי האיסור שבכלים אוסרים תבשילים. ג - בן יומו ואינו בן יומו, מזיד ושוגג. ד - כלי מתכת וחרס. ה - כלי זכוכית. ו - כלי מתכות בימינו. ז - ההשלכות למעשה. ח - ביאור חיוב הגעלת כלי מתכות וזכוכית. ט - הלכה למעשה בכלי מתכת וזכוכית. י - דין שאר הכלים. יא - שימוש בכלי בשר לפרווה - נ"ט בר נ"ט. יב - מאכל חריף פרווה בבישול וחיתוך בכלי בשרי. יג - קרש חיתוך. יד - כף ודופן.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  חבלי משיח

  דוד ובת שבע - הספור שלא שמעתם

  הרמב"ם סבור שאוריה החתי היה גוי; וממילא ה"נשואים" שלו עם בת שבע היו אסורים וחסרי תוקף. צריך להבין את כל השתלשלות העניינים סביב הפרשיה באופן אחר; ויש לכך סימוכין בכתוב ובמדרש.

  הרב מרדכי הוכמן | אב תש"ע
  undefined
  חקת

  חוקת התשע"ט מדברי הרב אליהו זצוק"ל

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תמוז תשע"ט
  undefined
  חקת

  אדם כי ימות באהל

  רבנים שונים | תמוז תשע"ט
  undefined
  43 דק'
  חקת

  פנינים מפרשת חוקת

  "חוקת התורה" - זה הסוד לקיום התורה, לעבוד עם קבלת עול שמים אף שלא תמיד מבינים את הטעם , כי זה רצון ה'. חשוב להבין וללמוד את טעמי התורה אך להקדים נעשה לנשמע. אסור לאדם להתבייש בתורתו.

  הרב חיים בן שושן | ל' סיון תשע"ט
  undefined
  35 דק'
  חקת

  האמונה, הבטחון והשמחה

  שיחת מוצאי שבת פרשת חוקת תשע"ח

  רוממות הגוף על ידי המצוות ◆ כפרת הפרה האדומה ◆ האמונה, הבטחון והשמחה ◆ הקדושה שבטבע.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א תמוז תשע"ח
  undefined
  כשרות א הצומח והחי

  הלכות שחיטה

  פרק יח

  א - שחיטה. ב - הלכות השחיטה. ג - שחיטה ורחמנות. ד - השוחט. ה - ברכת המצווה. ו - הסכין. ז - ולד ואפרוח הראויים לשחיטה. ח - אותו ואת בנו. ט - כיסוי הדם. י - דרך הכיסוי. יא - בעלי חיים שאינם צריכים שחיטה.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תשע"ט
  undefined
  כשרות א הצומח והחי

  אכילת בשר

  פרק יד

  א - היתר אכילת בשר. ב - האם ראוי לחנך לצמחונות? ג - מצוות אכילת בשר בשבתות ובסעודות מצווה. ד - היתר בשר לישראל. ה - היתר הבשר וסכנת התאווה היתירה. ו - מצוות שמבטאות רחמנות בעת שחיטת החיות.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תשע"ט
  undefined
  1:01
  קול צופייך

  רָאשֵׁיכֶן אַל תִּפְרָעוּ - מהלכות כיסוי ראש לנשים

  *השערות הן כמו השורשים של האדם. ששורשים הם מקור החיים, ובלבד שיהיו מכוסים. לכן אישה נשואה שצריכה להביא ילדים וחיים לעולם, צריכה לכסות את ראשה *שצניעות היא גם צניעות פנימית ולא רק חיקוי חיצוני למעשה של אחרים. ולכן לא הועיל לנשים אחרות שחיקו את האישה הקמחית בחיצוניות ולא בפנימיות.

  הרב שמואל אליהו | ב' אייר תשע"ט
  undefined
  חינוך

  חובת האב ללמד את בנו תורה ומקצוע

  פרק כה

  מבוא א. חובת האב על הבן - ללמדו אומנות ב. "אלא תורה" או "מלמדו ליסטות" 1. קביעות בלימוד תורה, ארעיות באומנויות אחרות 2. בעלי כישורים מיוחדים שמעוניינים להתמסר ללימוד תורה 3. לימוד אומנות ומקצוע בארץ ישראל ג. לימוד אומנות - פסיקת הרמב"ם והשולחן ערוך ד. פתיחת מסגרת ללימודי קודש וחול בחצר משותפת ה. לימודי חול במשנת הרמב"ם סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  תמה תקופת המן והחלה תקופת העומר

  פרק ה

  קרבן הפסח והעומר בערבות יריחו , מהיכן לקחו תבואה להקריב? , אכילת המן אחרי מות משה , ביטחון נפלא וניסיון תמידי , ליהושע ירד מן כנגד כל ישראל , הכניסה לארץ ישראל הפסיקה את המן , ממאכל בהמה למאכל אדם , שכחו את הקומה הרוחנית , ירושת הארץ על ידי מצוות העומר.

  הרב שמעון כהן | אדר א תשע"ט
  undefined
  56 דק'
  יבמות

  במי שממית עצמו עליה

  שיעור כללי

  אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה - במי ש'ממית' את העצמיות שלו, לא מתייחס לעצמו כלל, אלא מבין שהתורה היא החיים. זהו סודם של מלאכי השרת, ששליחותם היא מהותם, ואת הסוד הזה גילו ישראל ב"נעשה ונשמע". מתוך כך ניתן להבין את המעשה בצדוקי וברבא, שלמד ולא שם לב לכך שנפצע, וכן את סיפורו המופלא של התקרבותו של ר' אליעזר בן הורקנוס.

  הרב חיים כץ | ט"ז שבט תשע"ט
  undefined
  57 דק'
  קול צופייך

  אָשִׁירָה לַה' -שירת הבאר וחובת ההודעה

  פרשת חוקת תשע"ח

  באדיבות אתר הרב * רק אחרי שדוד המלך כותב את ספר תהילים שכולו מלא הודאה לה' יתברך – זוכים בני ישראל למלכות של עוצמה וגבורה, וזוכים גם לבניין בית המקדש ולקידוש ה' מסוף העולם ועד סופו. *המרגלים, שהיו כפויי טובה ביחס לארץ, לא זכו להיכנס אליה. כשעם ישראל זוכה אחרי 40 שנה להבין את טוב ה' ואת ערכה של ארץ ישראל – הוא גם זוכה לרשת אותה.

  הרב שמואל אליהו | כ"ט סיון תשע"ח
  undefined
  הלכה יומית

  אין קטגור נעשה סניגור

  בית מדרש ג. אסף | אדר תשע"ח
  undefined
  ויחי

  ישימך אלקים כאפרים וכמנשה

  הרב יוסף צבי רימון | טבת תשע"ח
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  שמש בגבעון

  לפי מסורת אחת בחז"ל נס עצירת השמש ארע ברבע האחרון של החודש והיה בפעימה אחת. ולפי מסורת אחרת הוא היה בתחילת החודש והיה בשתי פעימות.

  הרב מרדכי הוכמן | חשוון תשע"ח
  undefined
  מטות

  מסע בני ישראל במדבר

  ראשי פרקים: למה נכתבו המסעות הללו? , ברוב שנות המדבר ישבו ישראל במנוחה , משל למלך שהיה בנו חולה , מרעמסס לסוכות ומסוכות לאיתם , צירוף אחד קדוש , 'בעתה' או 'אחישנה' , במעלה ההר העייפות גוברת , יהודים, אל ייאוש! , כדי לעבוד את ה' צריך לצאת מן הטומאה , פרשת מסעי ושלושת השבועות , רבי ביקש לעקור את צום תשעה באב , צא ולמד - גלות למקום תורה

  הרב שמעון כהן | תמוז תשע"ז
  undefined
  בלק

  מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל

  בנין הבית הפרטי מתוך חיבור לבית ישראל

  הניסיון השלישי  מה ראה בלעם?  השראת שכינה מתוך שמחה של מצוה  קודם זהות ואחר כך פתיחות  תם עידן החינוך המשותף  הקונטרה נותנת יציבות  המחלוקת מקיימת את המציאות  לא לשכוח את החיבור לשרשרת הדורות  חשבונו של עולם  'יעקב' שם פרטי ו'ישראל' שם כללי  דרך כוכב מיעקב - זה משיח  ריבונו של עולם שונא זימה  "גאונותו" של סבטא בן אלס  אלף מיני זמר  הטקטיקה שהוביל בלעם  מה טובו אהליך יעקב

  הרב שמעון כהן | תמוז תשע"ז
  undefined
  5 דק'
  נשמה לשבת

  נשמה לשבת - פרשת חוקת

  רעיון קצר לפרשת השבוע וניגון לכבוד שבת

  הרב איתמר ליברמן | ה' תמוז התשע"ז
  undefined
  1:08
  פרשה כפשוטה

  פרשה כפשוטה - פרשת חוקת

  ביאור הפרשה על פי פשט הפסוקים ודברי רש"י ושאר פרשנים.

  הרב איתמר ליברמן | ד' תמוז התשע"ז
  undefined
  ציצית ותפילין

  התכלת וחידושה

  הרב שמואל אריאל | אייר תשע"ז
  undefined
  טעמי מצוות

  כוזרי- טעמי המצוות חלק י'

  א' כסלו תשע"ז

  א' כסלו תשע"ז

  רבנים שונים | א' כסלו תשע"ז
  undefined
  תפילת הדרך

  תפילת הדרך - עדות המזרח

  רבנים שונים | תשרי תשע"ז
  undefined
  נוסחי תפילה

  ברכות השחר - ספרד

  הסידור המהיר | תשרי תשע"ז
  undefined
  נוסחי תפילה

  ברכות השחר - עדות המזרח

  הסידור המהיר | תשרי תשע"ז
  undefined
  הלכה יומית

  היין הראוי לקידוש

  בית מדרש ג. אסף | אלול תשע"ו
  undefined
  לימודי אמונה

  מהי אמונה? וכיצד ניתן להגיע אליה?

  הרב שי הירש | אב תשע"ו
  undefined
  49 דק'
  חקת

  נחל יבק

  הקב"ה אוסר על משה לכבוש את נחל יבק, אותו נחל עליו התרחש המאבק בין יעקב אבינו לשרו של עשיו. סוד הנחל הזה הוא סוד גאולתנו.

  הרב יצחק חי זאגא | כ"ט סיון תשע"ו
  undefined
  הלכה יומית

  חיוב נשים בקידוש

  בית מדרש ג. אסף | סיוון תשע"ו
  undefined
  שו"ת "במראה הבזק"

  מנה חמה, הכנתה בשבת

  רבנים שונים | אייר תשע"ב
  undefined
  הלכות כלליות

  הדלקת נרות שבת בבית מלון

  בית מדרש ג. אסף | אייר תשע"ו
  undefined
  1:02
  קול צופייך

  אַהֲבַת עוֹלָם תָּבִיא לָהֶם וּבְרִית אָבוֹת לַבָּנִים תִּזְכּוֹר

  י"ג דברים שנכרתה עליהם ברית

  *כדוגמת ברית נישואין בין איש לאשתו, שבנויה על אהבה, כך הקשר של הקב"ה לעם ישראל בנוי על האהבה. אהבה הדדית. *ירושת הארץ בימינו היא כולה קיום הברית שאלוקים כרת עם האבות. כל מי שמתכחש לזכותנו על ארץ ישראל – מתכחש לברית ה' ולשבועת ה'.

  הרב שמואל אליהו | י"ג חשוון תשע"ו
  undefined
  חופה, חתונה ושבע ברכות

  כתובת חתנים

  דיני הכתובה, קנייניה והסבר הכתוב בה

  דיני הכתובה, קנייניה והסבר הכתוב בה

  הרב אבישי נתן מייטליס | חשוון תשע"ו
  undefined
  כשרות

  מה מברכים על חלות מתוקות?

  הרב משה כץ | אלול תשע"ה
  undefined
  נדרים ושבועות

  כיצד ניתן להתיר נדר?

  הרב יוסף צבי רימון | אב תשע"ה אב תשע"ה
  undefined
  כשרות

  כשרות הדגים

  מה בעיה הלכתית כבר יכול להיות בדג? לקראת הימים בהם נהגו ישראל לא לאכול בשר, ראוי ונכון לשים לב שגם דגים צריכים התייחסות רצינית בנושא כשרותם, ושלא כל דג הוא כשר.

  הרב משה כץ | אב תשע"ה
  undefined
  חקת

  פרה אדומה ומשמעות המוות

  למרות שמצוות הפרה האדומה היא חוקה, ננסה להסביר את הקשר בינה ובין הטומאה והמוות באדיבות העיתון בשבע

  הרב אביחי קצין | תמוז התשע"ה
  undefined
  חקת

  בעקבות הסתלקותם של אהרן ומרים

  בנין של תפילה ואמונה לאחר נסיגה וייאוש

  פטירתה של מרים ופטירתו של אהרן ,מורה דרך חדש ,נפשנו קצה בלחם הקלוקל ,נסיגה שמביאה לידי ייאוש ותלונה , ענני הכבוד הסתלקו והשמש קופחת על הראש , הרגשת החלל שנפער הביאה לייאוש, בלי שלושת הרועים אין תקומה לישראל , המתלוננים היו אנשי ה'ערב רב' , לעולם לא יישאר העולם יתום , קומת האמונה והביטחון , רבי אלעזר בן ערך שכח את תלמודו  התורה נמצאת ביבנה ולא באמאוס  איננו רוצים להיות נחשים

  הרב שמעון כהן | תמוז תשע"ה
  undefined
  הלכה יומית

  צליית כבד בתנור חשמלי ושימוש ברשת שצלו עליה כבד

  בית מדרש ג. אסף | אייר התשע"ה
  undefined
  קול צופייך

  אֱלֹקִים יְחָנֵּנוּ וִיבָרְכֵנוּ יָאֵר פָּנָיו אִתָּנוּ סֶלָה

  הרב שמואל אליהו | טבת תשע"ה
  undefined
  הקרקע והפירות

  שמיטה מתי זה מתחיל ומתי נגמר?

  הרב יצחק דביר | כסלו תשע"ה
  undefined
  שו"ת "במראה הבזק"

  טלטול טלפון סלולרי בשבת

  רבנים שונים | תשרי תשע"ה
  undefined
  22 דק'
  הלכות בין אדם לחברו

  מצוות שבין אדם לחבירו

  שיעור בישיבת בני צבי

  חברים אמיתיים * חשיבות החבֵרות * הגדרת החבר * חבר טוב לעומת חבר רע * חברות אמיתית: שניים שהם אחד סוגי החברים * איוב וחבריו * קניית חבר * להיות חבר טוב * חברות לעומת רחמנות * כבוד חברך וכבוד שמים.

  הרב יצחק שקופ | ז' אלול התשע"ד
  undefined
  חקת

  חוקת תשע"ד

  הרב דב בערל וויין | תשע"ד
  undefined
  19 דק'
  חקת

  פרשת שבוע - חוקת

  פרה אדומה זו חוקה, ונקראת חוקת התורה. מפני שכל התורה היא חוקה. התורה נקנית במי שממית עצמו עליה. עמל בתורה סיפור על הבבא סאלי בשוק התקווה והארנק תיקון עצמו "אדם כי יקריב מכם" באדיבות אתר הרב עמאר

  הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר | כ"ח סיוון התשע"ד
  undefined
  הלכה יומית

  תנור אחד לבשרי ולחלבי

  בית מדרש ג. אסף | סיון תשע"ד
  undefined
  שו"ת "במראה הבזק"

  כיוון התפילה לארץ ישראל

  רבנים שונים | תשע"ד
  undefined
  אמונת עיתך

  מצבים מיוחדים בטבילה – חלק א

  באדיבות מכון התורה והארץ

  הלכות טבילה מאת מכון פוע"ה. כותבי המאמר הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין.

  רבנים שונים | תשע"ד
  undefined
  הלכה יומית

  מתי חייבים לברך תפילת הדרך?

  בית מדרש ג. אסף | תשע"ג
  undefined
  חקת

  חידות לפרשת חוקת

  הרב זאב וייטמן | תשמ"ד
  undefined
  שו"ת "במראה הבזק"

  מנהגי אבלות כשחל יום השנה בשבת

  רבנים שונים | תשע"ג
  undefined
  שו"ת "במראה הבזק"

  טיסה ביום שישי החוצה את התאריך בשבת

  רבנים שונים | כסלו תשע"ג
  undefined
  הלכות כלליות

  שמוש בדוד חשמלי ובדוד שמש בשבת

  כיום, בכל בית יש דודי שמש ודודים חשמליים. בכל פעם שאנחנו פותחים את ברז המים החמים זורמים אלינו מים מהדוד ובמקומם נכנסים מים אחרים קרים לדוד. האם מותר הדבר או שגם בלילות החורף הקרים אנו צריכים להסתפק במים קרים? תשובות בלימוד שלפנינו. הלימוד יתחיל מהגמרא דרך פרושי הראשונים ועד לפסיקת האחרונים וההלכה למעשה.

  הרב יוסף אפריון | תשע"ג
  undefined
  שו"ת "במראה הבזק"

  עירובי-חצרות ואופן עריכתם

  איך עושים עירובי חצרות, מתי, ומהם התנאים?

  רבנים שונים | טבת תשע"ב
  undefined
  קול צופייך

  הלכות חנוכת הבית

  הרב שמואל אליהו | כסלו תשע"ב
  undefined
  פרשת שבוע

  הוֹי כָּל צָמֵא לְכוּ לַמַּיִם

  הרב יוסף כרמל | חשוון תשע"ב
  undefined
  חקת

  פרשת חוקת

  ספר במדבר פרקים יט - כב (א)

  תוכן פרשת חוקת לקריאה ולהדפסה

  רבנים שונים
  undefined
  קול צופייך

  על מה מכפרת מיתת צדיקים?

  הרב שמואל אליהו | תמוז תשע"א
  undefined
  חקת

  פרשת השבוע - חוקת

  הרב דב בערל וויין | סיון תשע"א
  undefined
  ירושלים

  ירושלים של מעלה וירושלים של מטה

  הרב דב בערל וויין | ניסן תשע"א
  undefined
  אור חדש

  ביאור הפיוט לכה דודי

  גליון מס' 15

  זכה הפיוט 'לְכָה דוֹדִי' של רבי שלמה אלקבץ, להתקבל על כל קהילות ישראל ולהיאמר עם כניסת השבת. בפיוט זה גנוזים רעיונות עמוקים, שבמאמר זה ננסה לעמוד על מעט מהם וזאת לאור דבריו של הרב קוק זצ"ל.

  הרב חגי לונדין | ניסן תשע"א
  undefined
  משיח בן יוסף

  המספד "המסתורי" על אהרון

  משה משלב סיפור על "קבורת" אהרון במקום תמוה - בתוכחה על חטא העגל. תרגום יונתן מוסיף שישראל זלזלו מתחילה במיתת אהרון - ובסופו של דבר הם הסכימו "להספיד" אותו שם. אהרון לא מת שם ממש, ומשה מוכיח את ישראל על האופן שהם התייחסו לתפקיד הרוחני שאהרון ממלא.

  הרב מרדכי הוכמן | ניסן תשע"א
  undefined
  הנהגת ה' את העולם

  "יום הפרשה גורם"

  הרב אליהו ממן | אדר תשע"א
  undefined
  תפילות, קידוש וסעודות

  לימוד תורה בשבת

  א - לימוד תורה בשבת, ב - סדרי הלימוד בשבת, ג - שינה בשבת, ד - דרשת השבת, ה - נשים בלימוד תורה בשבת, ו - קריאת התורה בשבת, ז - הפטרה, ח - קריאה בתורה במנחה של שבת, ט - שניים מקרא ואחד תרגום, י - מנהגי שניים מקרא ואחד תרגום.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  רביבים

  קידוש של מחלל שבת

  האם אפשר לצאת ידי חובה בקידוש שעושה מחלל שבת? חומרתם המיוחדת של החוטאים בעבודה זרה ובחילול שבת בפרהסיא / לדעת רוב הפוסקים, מחלל שבת שעושה קידוש דינו כחוטא בשאר החטאים, ולא יצא מכלל ישראל.

  הרב אליעזר מלמד | כ' חשוון תשע"א
  undefined
  רביבים

  האם מותר לשחק בשבת?

  מחלוקת הפוסקים אם מותר לשחק בשבת. גם לדעת המתירים לשחק, יש להקדיש מחצית השבת ללימוד תורה. למעבר למאמר רביבים השני בעניין משחקים בשבת לחץ כאן

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"א
  undefined
  חינוך ילדים

  החופש הגדול (מידי)

  אפשר לשבת עם הילדים, "ישיבת עבודה משפחתית" כמו שיושבים עם מבוגרים, להציע להם תוכנית של סדר יום, לקבל מהם הערות ומתוך כך להגיע למצב בו הם ירגישו אחריות על סדר יום זה, ויתנהלו לפיו.

  הרב אליקים לבנון | אב תש"ע
  undefined
  מגד ירחים

  חודש תמוז - שני אופנים לבֶּכִי

  גליון מס' 129

  גליון מס' 129

  הרב חגי לונדין | תמוז תש"ע
  undefined
  משעבוד לגאולה

  נחש הממלכתיות.

  הרהורים על חירות לאומית בחג בו יצאנו לחירות עולם.

  הרב אברהם וסרמן | ניסן תש"ע
  undefined
  שיעורים נוספים

  "הנעלבים ואינם עולבים"

  "כל מי ששומע קללתו ושותק נקרא חסיד" - "ששומע חרפתו ובידו לנקום נקם, ומעביר על מידותיו'" "שם חסיד מורה שצריך לסבול בושת כדי לקיים התורה, ולא ישגיח בלצים כי החסידים האמיתיים הם נעלבים ואינם עולבים"

  הרב אליהו ממן | ניסן תש"ע
  undefined
  מסכת החיים

  לקראת המעבר לעולם העליון

  הרב יהודה חיון | אב תשס"ט
  undefined
  מסכת החיים

  בן שלוש עשרה למצוות

  פרקים א' ב' ג' ד'

  פרקים א' ב' ג' ד'

  הרב יהודה חיון | תמוז תשס"ט
  undefined
  חקת

  השיניים של עוג מלך הבשן

  כנגד צבא שראשיו עסוקים ברדיפת כבוד ועינוגים, די בפגיעה מועטה כדי שתוציא אותו משווי משקלו, עד שהוא יתמוטט וישבר. את זה עשה משה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ד תמוז תשס"ט
  undefined
  חקת

  טעמי תורה

  הרב דוד דב לבנון | תשס"ז
  undefined
  ברכות הריח, הראיה והשמחה

  ברכת שהחיינו על פירות

  ברכות ההודאה והשמחה ה'

  יד - פירות חדשים. טו - הפירות המתחדשים ושאינם מתחדשים. טז - שני זנים ממין אחד. יז - פירות מעצים מורכבים.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ט
  undefined
  נוסחי תפילה

  תפילה לשלום המדינה ולחיילי צה"ל

  הסידור המהיר
  undefined
  כללי ברכות

  מתי יברך שוב ברכה ראשונה

  כללי ברכה ראשונה ב'

  ה - עד כמה ברכה פוטרת. ו - היסח הדעת. ז - איזה שינוי מקום מחייב ברכה חדשה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ט
  undefined
  נושאים שונים

  הלכות ייחוד

  מהו ייחוד? , מקור האיסור, טעם האיסור, טעם האיסור, מה דעתכם? האם יש בעיה בקשר שכזה?, חומרת המעשה, גיל המתייחדים, מקום הייחוד ,מספר המתייחדים, מצבים מצויים: במקום העבודה, בתנועת נוער, מאורסים.

  הרב יוני לביא | אלול תשס"ח
  undefined
  הפצת יהדות

  יום הולדת 60

  כשנעשה אדם בן שישים שנה ונכנס לעשירית שביעית של שנות חייו, הרי בא בימים ושנים שכולן שבת, והן הן "שנות השבת" שלו.

  הרב אליהו ממן | תמוז תשס"ח
  undefined
  פרו ורבו

  איסור הפלות

  שאלת העוברים הסובלים מתסמונת דאון, מחלוקת הפוסקים, האם נכון לפרסם הלכה זו?, מקרים שאין בהם מחלוקת, האם מותר לשאול רב שמיקל?, מעלתם של הורי הילדים, מעשה מהרב ישראלי זצ"ל, תגובת הרב רפי פוירשטיין, מענה לתגובה , איזה בדיקות כדאי לבצע בהריון.

  הרב אליעזר מלמד | תמוז תשס"ח
  undefined
  קול צופייך

  איך לבחור שמות לילדים?

  קריאת שמות – עניין חשוב, נתינת שם בברית או בקידוש, איזה שם לתת לילדים?, כשבוחרים שם לילד, צריך לשים לב לעשר כללים, לקרוא בשם ההורים, שינוי שם.

  הרב שמואל אליהו | תמוז תשס"ח
  undefined
  קרח

  הצבועים, אין בעולם רע מהם

  הרב משה צוריאל | סיון תשס"ח
  undefined
  רביבים

  שמירת מצוות כתנאי לגיור

  גיור רפורמי פסול משום שאינו כולל קבלה עקרונית לקיים את כל המצוות ● אין צורך להכיר את כל המצוות לפני הגיור ● דין גר שקיבל עול מצוות אבל חשב שלעיתים לא יקיים את חלקן.

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשס"ח
  undefined
  נוסחי תפילה

  סדר הדלקת נרות לשבת

  הסידור המהיר
  undefined
  רפואה ושמירת הנפש

  הלכות הצלת נפשות

  פניני הלכה פרק יא

  א - יסוד מצוות לא תעמוד על דם רעך. ב - האם המציל צריך לסכן את חייו כדי להציל? ג - ביאור שתי השיטות בחיוב ההסתכנות. ד - תרומת איברים ותרומת דם. ה - האם רופא מחויב להסתכן כדי להציל חולה. ו - מצווה להציל חיי אדם על ידי ממון. ז - האם אדם צריך לתת את כל ממונו להצלת הנפש? ח - מצווה להציל ממון ורכוש החבר. ט - האם מי שאינו מציל נענש לפי התורה. י - פיקוח-נפש דוחה קיום מצוות. יא - מצוות שדוחות פיקוח-נפש. יב - דילמה בהצלת נפשות. יג - דין רודף. יד - מוסר

  הרב אליעזר מלמד | איר תשס"ח
  undefined
  בין אדם לחברו

  צדקה ומעשר כספים

  א - מצוות הצדקה. ב - עד כמה צריך לעזור. ג - צדקה על ידי גבאים חכמים והגונים ד - כמה לתת לעני המחזר על הפתחים. ה - סדר קדימה בצדקה. ו - צדקה לישיבות. ז - חיוב מעשר כספים. ח - עשר בשביל שתתעשר. ט - אילו כספים חייבים במעשר כספים. י - דרכי חישוב מעשר כספים. יא - לאיזה מטרות אפשר לתת את מעשר הכספים. יב - שאלות מאנשים שמתקשים להפריש מעשר. יג - האם מותר לשלם את הוצאות הילדים מכספי המעשר? יד - האם אפשר לעזור לילדים גדולים ונשואים מכספי המעשר? טו - צדקה להורים.

  הרב אליעזר מלמד | י אדר ב תשס"ח
  undefined
  25 דק'
  הלכות פורים

  חיוב נשים בקריאת מגילה

  פורים ומקרא מגילה

  הסוברים שמוציאות גברים; הסוברים שאין מוציאות גברים; באור דעת הסוברים שנשים חייבות בשמיעה ולא בקריאה; יש סוברים שאשה חייבת במקרא מגילה ואינה מוציאה גברים מסיבות אחרות; אינה מוציאה משום קול באשה ערווה; לסוברים שאשה מוציאה גבר מדוע אין איסור קול באשה; רוב האחרונים מחמירים; בשעת הדחק; השוואת דין קידוש ומגילה.

  הרב אליעזר מלמד | אדר א' תשס"ח
  undefined
  שמחת פורים

  כיצד נחגוג את אדר במוסדות החינוך?

  ו... רב פורים הוא... כל ה'חברה' מסתכלים במתח לעבר הבמה. ה'שיא' של חודש אדר הגיע. מרצדס שחורה שועטת בין המושבים של הקהל, ועוצרת בחריקה ליד הבמה. שני גברתנים פותחים את דלתותיה באקדחים שלופים, ומלווים בדממה את הדמות הכפופה, שצועדת לבמה מכוסה כולה. הגברתנים מורידים את הכיסוי בתנופה, ו... עז לבנה מפזזת בבהלה על הבמה, לצלילי המנגינה: 'אני פורים, אני פורים שמח ומבדח'. שריקות וצחוקים מכל עבר... נראה לכם? אולי כדאי לבדוק - כיצד כדאי לחגוג את אדר במוסדות החינוך?

  רבנים שונים | אדר ב תשס"ח
  undefined
  בין אדם לחברו

  הלכות גניבה

  א - גניבה וגזילה, ב - גזל וגניבה מגוי, ג - דברים פעוטים, ד - שואל שלא מדעת, ה - מעילים שנתחלפו, ו - לקיחת אוכל מחתונה, ז - חפצי מצווה, ח - ספרים, ט - ספרייה ציבורית, י - גניבה כדי להינצל ממיתה ברעב , יא - גניבה כדי להציל רכוש , יב - הרואה שגונבים מחבירו , יג - להעמיד עובד בניסיון גניבה , יד - מקום עבודה , טו - ארור משגה עור בדרך, טז - עבודת השכיר, יז - מדיני אונאה במקח וממכר,

  הרב אליעזר מלמד | ב אדר ב תשס"ח
  undefined
  בין אדם לחברו

  בין אדם לחבירו

  א - ואהבת לרעך כמוך , ג - ואהבת לרעך - כיצד? , ד - איסור שנאה , ה - היחס לרשע, ו - לא תקום ולא תטור , ז - עצירת הריב , ח - לדבר או לסלוח ולא לשנוא, ט - בצדק תשפוט עמיתך - הוי דן את חברך לכף זכות , י - פרטי ההלכה אימתי מצווה לדון לכף זכותיא - לשון הרע, יב - החפץ חיים , יג - מתי צריך לספר דברים רעים על חבר, יד - הלבנת פנים, טו - מצוות אהבת הגר, טז - מצוות המחאה, יז - איסור חנופה לרשעים, יח - איסור מחלוקתיט - מחלוקת נגד רשעים, כ - כופים על מידת סדום, כא - האם "להלשין" על מי ששבר חלון, כב - האם לברוח עם הכיתה, כג - האם מותר לפרסם בעיתון גנותם של אישי ציבור

  הרב אליעזר מלמד | כח אדר א תשס"ח
  undefined
  דיני כשרות

  הלכות טבילת כלים

  א - טבילת כלים שנקנו מגוי , ב - המקווה, ג - הטבילה , ד - ברכת הטבילה , ה - אילו כלים צריכים טבילה , ו - דין האוכל שהונח בכלים שלא הוטבלו , ז - כלים במסעדה , ח - אורח , ט - כלים חשמליים.

  הרב אליעזר מלמד | כח אדר א תשס"ח
  undefined
  כד - דתלשי"ם וט"ו בשבט

  חנוך לנער על-פי דרכו

  מעיקר חכמת החינוך היא לעמוד על טבע הילד , הרב גרינברג חורז משלמה המלך ועד הרש"ר הירש את יסודות החינוך האינדיבידואלי .

  הרב מרדכי גרינברג | י שבט תשס"ח
  undefined
  כג - הרב אברהם שפירא זצ"ל

  שלושת הרועים

  בכל בוקר, לפני הליכתו לבית הדין, נהג רבנו ללכת לבית אמו האלמנה, לבשל לה מרק טרי. הגאון ר' שמואל שליט"א, אחיו של רבנו זצ"ל, אמר פעם, שההתמדה של רבנו במצוות כיבוד אם האריכה את ימיו ושנותיו, ככתוב "למען יאריכון ימיך".

  הרב דוד חי הכהן | כב כסלו תשס"ח
  undefined
  בימה תורנית

  איך בוטחים בה' ומפסיקים לדאוג?

  נחמן: "אחי, מה העניינים? אתה נראה לי מודאג. עזוב אותך, כל מה שה' עושה הכל לטובה. תאמין לי שלמה , בעזרת ה' הכל יהיה טוב, חבל שאתה הורס לעצמך את הבריאות. קצת ביטחון, קצת אמונה..." שלמה: "צדיק, קל לדבר - קשה ליישם. כשאתה חושש - אינך דואג? תן לי עצה - איך בוטחים בה' ומפסיקים לדאוג"?

  רבנים שונים | י"ד חשוון תשס"ח
  undefined
  44 דק'
  כתבי הקודש ושמות קדושים

  מצוות כתיבת ספר תורה

  מצוות כתיבת ספר תורה וטעמיה; חיוב נשים במצווה אע"ג שפסולות לכתיבה; קניית ספר בשותפות ותרומת ספר לבית הכנסת; היחס למחירו הגדול של הספר; "עת לעשות ל-ה', הפרו תורתך"; חיוב המצווה בזמן הזה - ספרים מודפסים או ספר כשר?

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשס"ז
  undefined
  בלק

  מות מרים ומות אהרן ומה שביניהם

  מיתת צדיקים מכפרת. למה חסרו עם ישראל את אהרן.

  הרב אברהם אבא וינגורט | יג תמוז תשס"ז
  undefined
  שיעורים נוספים ברפואה

  האם מותר לתרום איברים, ולחתום על כרטיס "אדי"?

  משה צעד מהורהר. המחשבות על דודו, שנפטר השבוע ממחלת לב לא הרפו ממנו. יד רכה נגעה בכתפו והעירה אותו. - אדוני, פנה אליו בחור צעיר, אולי תעשה מצווה ותחתום על כרטיס תורם איברים. מצווה? התלבט משה, צריך לברר את הנושא, האם מותר לתרום איברים?

  רבנים שונים | שבט תשס"ז
  undefined
  הלכות כלליות

  שבת היא מלזעוק - ורפואה קרובה לבוא!

  איסור רפואה בשבת; קיים איסור עקרוני, לאדם חולה המתחזק והולך כבריא, ליטול תרופה בשבת משום תקנת חז"ל ומדוע לא בטלה התקנה? עניני מחלה - לא בשבת; שבת - מחזקת; חולי - הפך השבת.

  הרב אריאל פרג'ון | אלול תשס"ו
  undefined
  חקת

  חטא מי מריבה

  עבודת ה' מאהבה; אילו משה ואהרון האמינו, לא היו מכים בסלע; צריך להתחזק באמונה ולא ליפול בכעס; בדיבור, גם הסלע הלא נכון היה מוציא מים; בארץ-ישראל עבודת ד' צריכה להיות בשמחה, באמונה ובאהבה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תמוז התשס"ו
  undefined
  חקת

  חטא מי מריבה

  חטאו של משה לא נתפרש בתורה, אם כן במה חטא ומדוע נענש כל כך חזק עד שאפילו תפילות לא עזרו לקריעת רוע גזר הדין?

  הרב משה צוריאל | תמוז תשס"ו
  undefined
  27 דק'
  לך לך

  סודו של הנחש

  הנחש מלווה את הבריאה מראשיתה ועד ערב הכניסה לארץ. מדוע משתמש בו הקב"ה פעם אחר פעם? מה אנחנו יכולים ללמוד מהנחש?

  הרב מאיר גולדויכט | תשס"ו
  undefined
  מנהגים

  שלום זכר

  מה טעם המנהג "שלום זכר"?

  הרב שמואל פנחס גלברד | תשס"ו
  undefined
  הלכות שלושת השבועות

  תשעת הימים

  דיני תשעת הימים; אכילת בשר ושתיית יין; בנייה ונטיעה; משא ומתן הימים אלו; עשיית כביסה; רחיצה.

  הרב אליעזר מלמד | תמוז התשס"א
  undefined
  קול צופייך

  מחלוקת קורח

  "קול צופייך" – גיליון 317

  התרחקות ממחלוקת; מה לקח קורח במחלוקת? יסוד המחלוקת – גאווה; מה יקר ממרגלית? עדיפה מיתה לרשעים מכל חולאים שבעולם; מצות ביקור חולים; מיתתו של קורח ללא תשובה; חכמת נשים בנתה ביתה.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ה
  undefined
  5 דק'
  גשמים בארץ ישראל

  שלושה מפתחות

  הרב עוזי קלכהיים זצ"ל
  undefined
  קול צופייך

  שבת ערב ראש חודש

  מתוך "קול צופיך" גליון 286

  מה דין סעודה שלישית שנתארכה בערב ראש חודש שחל להיות במוצאי שבת? ומה דין היום השביעי בשבע ברכות הנכנס לתוך היום השמיני?

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | חשוון תשס"ה
  undefined
  שאר תפילות היום

  זמני תפילת ערבית

  תחילת זמן קריאת שמע מצאת הכוכבים, מחלוקות הראשונים ומה שתיקנו חז"ל; המחלוקת בעניין תחילת זמן תפילה וכמו מי ראוי לנהוג; כיצד ניתן להקל כדי לא לפזר את המניין; עד איזו שעה ניתן להתפלל ערבית לפי גזירות חז"ל ומתי ניתן להקל?

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  המשך תפילת שחרית

  דיני הקדיש שבסיום התפילה

  הקדיש ומעלתו; סוגי הקדיש; סדר הקדישים שבסיום התפילה; ברכו; מקצת דיני הקדיש.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  כיצד מתפללים?

  דיני קדיש יתום

  דין אמירת קדיש יתום וסיבותיו; דרכים להרבות זכויות בשביל הנפטר; עד מתי אומרים קדיש על הנפטרים? סדרי קדימויות באמירת הקדיש וכללי הקדימות בחזנות; ילד קטן - אימתי אומר קדיש ואימתי אומרים עליו?

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  המשך תפילת שחרית

  דיני אמירת תחנון

  עניין י"ג המידות; סדר התחנונים ונפילת אפיים; ימים שאין אומרים בהם תחנון; מה יעשה מקום שמתפללים בו חתן ובעלי שמחה?

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילת העמידה

  תפילת תשלומין

  מהי תפילת תשלומין; דין הסמכת תפילה זו לתפילת החובה הבאה; מי רשאי להתפלל תפילת תשלומין? עד מתי ניתן להשלים תפילה ואימתי לא ניתן להשלים? מהו דין ביטול תפילה בשאט נפש? דין תפילת תשלומין השונה מהתפילה המקורית.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  רביבים

  דיני תספורת בשלושת השבועות

  הלכות תספורת בשלושת השבועות ומנהגי העדות השונות; האם דין גילוח כדין תספורת?

  הרב אליעזר מלמד | תמוז תשס"ד
  undefined
  חקת

  טומאה וטהרה בפרה אדומה

  אפר פרה אדומה – המצווה היחידה שנאמר עליה "זאת חוקת התורה"; ישראלים מטמאים במת וגויים לא; מעלתו של משה רבנו ור' אליעזר.

  הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | סיוון תשס"ד
  undefined
  חקת

  עטיו של נחש

  מדוע מוזכרת התורה בחוק פרה אדומה? מדוע נבהל משה מטומאת מת? כיצד מכפרת פרה אדומה על חטא אדם הראשון? הקשר בין ידיו של משה לנחש הנחושת; הקשר בין חטא הנחש לנחש הנחושת.

  הרב דוד דב לבנון | תשנ"ט
  undefined
  שיעורים נוספים

  שכינה ביניהם

  "איש ואישה זכו שכינה ביניהם" – מה המשמעות?

  הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | תשס"ד
  undefined
  חקת

  האם ניתן להבין סוד פרה אדומה?

  עיתוי הציווי של מצוות פרה אדומה אינו מתאים לסיבת קבלת המצווה; האם ישנה אפשרות להתעמק במצווה זו כדי להבין את הסיבה? מדוע הסיבה אינה ידועה לנו? מה הסמליות באות הנחש ומה הקשר לפרה?

  הרב דוד דב לבנון | פר' פרה תשנ"ו / ס"ג
  undefined
  חקת

  חוקת התורה

  יש באפשרותינו להבין את חוקי התורה או לא? ביקש שלמה לדעת את סיבת המצווה כפי שידע משה; משה גילה רז זה על ידי הנבואה; הקשר בין התורה לפרה.

  הרב דוד דב לבנון | פרשת פרה תשס"ב
  undefined
  חקת

  ויקחו אליך פרה אדומה

  מדוע דווקא למשה התגלה טעם מצוות פרה אדומה? ומדוע לא גילה אותו לעם ישראל? גם שלמה המלך גילה את טעם מצווה זו; ומה הקשר בין התורה לפרה?

  הרב דוד דב לבנון | פרשת כי תשא שבת פרה תשס"א
  undefined
  הלכות צומח ובעלי חיים

  הלכות שילוח הקן

  גדרי מצוות שילוח הקן; ביאור טעמי המצוות בכלל ומצווה זו בפרט; האם יש חובה לקחת את הביצים? דעת הפוסקים ודעת המקובלים; דברים שחובה לדעת לפני קיום המצווה; כיצד משלחים ודין הברכה.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  12 דק'
  נושאים שונים

  הלכות עריות ב'

  6 - קרובות אשתו; 7 - דודה; 8 - אח ואחות; 9 - עיבור מזרע שאינו של הבעל; 10 - ממזר; 11 - ממזר עם שפחה; 12 - גר נאסר בקרוביו מדרבנן

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  ברית מילה

  הלכות ברית מילה

  1 - המצווה הראשונה; 2 - המצווה החשובה ביותר; 3 - בני אברהם; 4 - הסרת הערלה; 5 - ביום השמיני ואפילו בשבת; 6 - קביעת שעת הברית; 7 - המצווה מוטלת על האב; 8 - בחירת המוהל; 9 - התשלום למוהל; 10 - מנהגי הברית והסעודה; 11 - כיבודים

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  שמחות

  הלכות פדיון בכורות

  1 - טעם למצווה; 2 - מצוות הפדיון נדירה; 3 - בכמה פודים; 4 - סדר הפדיון ומשמעותו; 5 - פטר רחם; 6 - בכור לאחר הפלה; 7 - מועד הפדיון; 8 - סעודת מצווה ופדיון בלילה; 9 - האם הכהן יחזיר את הכסף; 10 - בכור הנולד לבת כהן או לבת לוי

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  21 דק'
  צניעות

  הלכות צניעות א'

  מקורות האיסור; האיסור הכללי; מנהגים; צניעות בנשים; ילדות קטנות; מכנסיים לנשים; בגד אדום

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשנ"ד
  undefined
  12 דק'
  תפילת הדרך וברכת הגומל

  חייבי ברכת הגומל

  החייבים בברכת הגומל - חולה שנתרפה, יולדת שהבריאה - חיוב נשים בברכה, היוצא מבית האסורים, ההולך במדבר, טיסה במטוס, סכנות ותאונות, ופרטי הלכותיהם השונות.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"א
  undefined
  חקת

  אמונה, ביטחון ושמחה

  אמונה שלמה משרה ביטחון ושמחה על האדם. - וחוסר אמונה גורם את ההפך; שני פירושים לביאור חטאו של משה, ופירושו של המהר"ל המאחד ביניהם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תמוז, תשס"ג
  undefined
  שמות

  בני משה

  לפרשת שמות

  בפרשתינו, אנו נפגשים לראשונה עם דמותו של משה. מעט מאוד מסופר לנו על בניו גרשום ואליעזר. נסיון להתחקות אחר דמותם, ע"פ המדרשים ודברי הגמרא.

  הרב דוד דב לבנון | פרשת שמות תשס"ב
  undefined
  מקום מגורים

  על שכן רע וחברה רעה

  על כל אדם להתרחק ממקום בו נמצאים שכנים רעים, או שיש במקום חברה לא טובה.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשס"ג
  undefined
  חקת

  פרשת חוקת תשס"ב

  עניינה של פרה אדומה. עיון נוסף בשיטתו של הרב קוק. החטא במי מריבה. דרכי ההסברה של עם ישראל. הופעת התורה לעתיד לבוא. "את והב בסופה". הרוח תמיד מנצחת. ישראל זה הבית שלנו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשס"ב
  undefined
  בלק

  רעיונות לפרשת בלק

  בין נביא לקוסם. בלק ובלעם. אוון ביעקב ועמל בישראל.

  הרב עזריאל אריאל | תשס"א
  undefined
  35 דק'
  שיעורים נוספים ברפואה

  הפסקת הריון

  הלכות: התנגשות בין חיי האם לחיי העובר. איסור הפלה בבני נח. איסור הפלה בישראל. האם ניתן להתיר ביצוע הפלה במקרים קשים. שלבי ההריון להיתר הפלה. הפלת עובר חולה תיי-זקס. תסמונת דאון. כשיש חשש שהעובר בעל מום. אמינות הרופאים והתייעצות עם רב. האם רצוי לבצע בדיקה לגילוי פגמים בעובר. עובר ממזר. נערה לא נשואה שנכנסה להריון. האם מותר להפיל לצורך בריאות האם. חולת סרטן שנכנסה להריון.

  הרב אליעזר מלמד | אב ה'תשס"א
  undefined
  שיעורים נוספים ברפואה

  הלכות הנוטה למות

  הלכות: אמירת אמת לחולה סופני. כיצד להתפלל על חולה שסובל מיסורים קשים? ערך חיי שעה ואיסור רציחת זקן חולה. איסור המתת חולה. הטיפול בגוסס. הטיפול בחולה מיוסר המבקש את נפשו למות. חולים חסרי הכרה.

  הרב אליעזר מלמד | אב ה'תשס"א
  undefined
  הכנות לשבת, כניסתה ויציאתה

  הדלקת נרות שבת

  א - מצוות הדלקת נרות שבת, ב - מקום ההדלקה ועל מי המצווה להדליק, ג - במה מדליקים וכמה נרות, ד - ברכת ההדלקה, ה - האם אפשר לצאת בתאורה חשמלית, ו - דין שתי משפחות שאוכלות יחד כיצד ידליקו, ז - דין נשוי ורווק השובת מחוץ לביתו, ח - המתגוררים בפנימיות וחולים,

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  שנים מקרא ואחד תרגום

  תפילות השבת ומנהגיה

  יא - תפילות השבת, יב - ויכולו, יג - מגן אבות - מעין שבע, יד - 'קבלת שבת' ועוד הוספות בתפילות , טו - מנהג אמירת שבת שלום לרב.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  הלכות בישול בשבת ג'

  יד - פתיחה לדין השהיית תבשיל בערב שבת , טו - ההיתר הראשון - כאשר התבשיל מבושל, טז - ההיתר השני - לכסות את האש, יז - השהייה בתנור חשמלי ובישול בשעון שבת, יח - הנחה בשבת - שלא יעשה פעולה שנראית כבישול , יט - החזרה בשבת, כ - דינים בהנחה והחזרה על פלטה, כא - האם מותר להחזיר תבשילים לתוך תנור אפיה, כב - כללי הטמנה , כג - הטמנה על פלטה וסיר לבישול איטי (קראק-פאט), כד - מים מדוד חשמל, כה - דוד שמש.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  דיני עירוב ותחום שבת

  הלכות עירובין

  א - כיצד מתקנים רשות הרבים, ב - צורת הפתח, ג - החוט צריך להיות מתוח מעל העמוד ועמודי חשמל , ד - גדרות, פרצות ותל המתלקט, ה - השיתוף שנעשה על ידי מזון שתי סעודות, ו - סדר הנחת ה'עירוב' וברכתו, ז - ה'עירוב' במקום שגרים בו מחללי שבת, ח - עירוב שנפל בשבת.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  חקת

  רעיונות לפרשת חוקת

  מים מן הסלע. הנחש והלשון. נחש ממית ומחיה.

  הרב עזריאל אריאל | תשנ"ח-תשס"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il