בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
849 שיעורים
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  מלחמת אחים נעשתה בישראל

  פרק כ

  לא נהיתה ולא נראתה כזאת בישראל , בתוך יומיים נפלו ארבעים אלף לוחמים מישראל , כאיש אחד חברים , התכנסות בני ישראל במצפה, איכה נהיתה הרעה הזאת , המלחמה בבני בנימין מבחינה הלכתית , מדוע לא אבו בני בנימין להסגיר את בני הבליעל? , מדוע ניגפו ישראל בשתי המערכות הראשונות? , טעמים נוספים לסירוב בני בנימין , בטח בה' ועשה טוב , רק בפעם השלישית שאלו כהוגן , מעשה נבלה צריך טיפול על ידי אנשים ראויים , קשה להכריע מיהם האשמים , אשמת גדולי התורה והאמונה שבדור , בנימין הוא השבט ה'ידיד'

  הרב שמעון כהן | שבט תשפ"ב
  undefined
  53 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  תפילת חנה

  פרק ב'

  תפילתה של חנה בראי פרק א', והדברים שאמורים עד כה.

  הרב שמעון קליין | ג' שבט תשפ"ב
  undefined
  35 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  נערותו של שמואל

  סיום פרק א'

  שמואל מגיע למשכן ה' , העלתו וקבלתו והמתח עם עלי הכהן.

  הרב שמעון קליין | כ"ה טבת תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  פילגש בגבעה

  פרק יט

  כשאין מנהיגות ישנה נפילה רוחנית ומוסרית , בפילגש בגבעה יצא העולם מן הסדר , בסיפור המעשה נסתרים שמות האנשים , שלושה שבטים - יהודה, יוסף ולוי , דין פילגש ,האיש הלוי בא לפייס את פילגשו , אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו , הזקן המארח ומעשה בני הבליעל , פרשת פילגש בגבעה ופרשת סדום , הכנה לקראת הקמת מלכות ישראל , פילגש, פילגש, קומי ונלך לדרכנו! , ויקם האיש וילך למקומו  שערוריה נהיתה בארץ

  הרב שמעון כהן | טבת תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  פרשת פסל מיכה

  פרק יז

  מ'מיכיהו' ל'מיכה' , הנער הלוי מבית לחם , מתי נעשה פסל מיכה? , קח אחד מהם ותראה מה יעלה בסופו , שעבוד מצרים היה לטוב לישראל , מיכה הוא נבט והוא שבע בן בכרי , אש הטומאה עם אש הקדושה , ירא שמים כלפי חוץ , מיכה פרש מן הציבור , 'אנכי' - ביטל מיכה , הנער הלוי היה נכדו של משה רבנו , עינו היתה צרה בעבודה זרה שלו , אחריתו של יהונתן , יהונתן שימש ככהן לעבודה זרה בלית ברירה , שבועת משה רבנו ליתרו חותנו , מה גרם לנפילתם של השניים?

  הרב שמעון כהן | טבת תשפ"ב
  undefined
  52 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  שאילה ונתינה והיחס בניהם

  המשך פרק א'

  בקשתה של חנה לפני המשתה עם עלי ולאחריה. מגמתו של עלי אל מול מגמתה של חנה והפשרה בניהם.

  הרב שמעון קליין | י"א טבת תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  תמות נפשי עם פלשתים

  פרק טז

  ויחל שער ראשו לצמח , צמיחת שערות ראשו היתה מהירה במיוחד , חציו התחתון דג וחציו העליון אדם ,מאבל ויגון לשמחה ולששון  יכין ובועז , ואנקמה נקם אחת משתי עיני , מיתתו היתה שלמה ושב לשורשו

  הרב שמעון כהן | טבת תשפ"ב
  undefined
  52 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  שמירתו של עלי מול הליכתו של חנה

  פרק א' פסוקים י"ב-ט"ו

  המפגש הטעון בין חנה לעלי. בפשט והדרש.

  הרב שמעון קליין | ד' טבת תשפ"ב
  undefined
  52 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  "הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים"

  פרק א'

  פרק א'

  הרב שמעון קליין | כ"ו כסלו תשפ"ב
  undefined
  57 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  היכן ארבע רשויות השלטון?

  המשך הקדמה לספר

  השינוי הדרסטי שבין שופטים למלכיםבארבע רשויות השלטוןובהשראת השכינה עובר דרך ספר שמואל, השכינה והעם בתנועה. סקירה כללית - חנה העקרה בודדה במערכה.

  הרב שמעון קליין | כ"א כסלו תשפ"ב
  undefined
  55 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  מהו הביטוי "ויהי היום"?

  הרב שמעון קליין | י"ד כסלו תשפ"ב
  undefined
  52 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  העמקה לרזולוציות גבוהות

  הרב שמעון קליין | ו' כסלו תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  מה מתוק מדבש ומה עז מארי

  אירוסי שמשון עם בת פלשתים , חידת שמשון , גבורתו של שמשון אל מול הארי הנוהם , ותצלח עליו רוח ה' , גבורה כפולה , שמירת הסוד , שעשה לי נס במקום הזה , אכילת הדבש דרך הילוכו , הוראה גדולה משמים , חידת בילוש , הדבורה מוציאה דבש במקום פסולת , ארץ זבת חלב ודבש , שתי סגולות בדבש

  הרב שמעון כהן | חשוון תשפ"ב
  undefined
  55 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  מבוא לספר שמואל חלק ב'

  מה בין שופטים למלכים?

  מדוע ספר שמואל נמצא בין שופטים למלכים? מהו התהליך שהעם עובר בין ספר שופטים לספר מלכים?

  הרב שמעון קליין | י"ד חשוון תשפ"ב
  undefined
  53 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  מבוא לספר שמואל חלק א'

  מהי המיוחדות של ספר שמואל? מדוע ייחדו ספר נפרד לדמותו של שמואל הרי הדמויות המופעית בו שייכות אף לספרים התוחמים אותו (שופטים ומלכים)?

  הרב שמעון קליין | ז' חשוון תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  נזיר קדוש מבטן

  פרק יג

  נקודות שדורשות התבוננות , לו חפץ ה' להמיתנו לא הראנו את כל אלה , מחלוקת בין מנוח לאשתו , נביא ה' או מלאך אלקי , חפץ ה' ביד שמשון יצלח , בחירת ה' בשמשון איננה בשל מעשיו או מפני ייחוסו , כוונתם של שמשון ושלמה , מנוח היה גלגול של נח , חוללה הברית שכרת אברהם עם אבימלך , אשת מנוח נהגה כבוד בבעלה , אי קיום עלול לעלות בחיי הנער , אמו של שמשון הסתירה את ייעודו מפני הפלשתים , ההקרבה בבמה בהוראת שעה

  הרב שמעון כהן | סיון תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  שמשון ממשפחת הדני

  פרק יג

  דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל , שבט דן - כמיוחד שבשבטים , לישועתך קיויתי ה' , יעקב היה סבור ששמשון הוא מלך המשיח , מנוח אבי שמשון היה שקול כל"א צדיקים  מנוח מדן ואשתו מיהודה , אבצן לא הזמין את מנוח , שבט דן נדבק לשבט יהודה , עיקר מעלתו של שמשון היתה במדרגתו הרוחנית , שבט דן - הירוד שבשבטים , עוצמה מעשית לצד שאיפות קדושות

  הרב שמעון כהן | סיון תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  היחס הנכון לגדולי האומה המופיעים בתנ"ך

  שופטים פרק י"ג

  שופטים פרק י"ג

  הרב שמעון כהן | י"ט אדר תשפ"א
  undefined
  מבוא ושיעורים נוספים

  קבורת רחל והמלוכה בישראל

  ארץ אגדה

  שאול פגש בדרכו למלוכה אנשים שבאים מקבר רחל ואנשים שבדרכם לבית אל, משום שתפילותיהם זירזו את הזמן שנשמת מלך ישראל תתגלה

  הרב מרדכי הוכמן | י"ט אדר תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  40 שנה ביד פלישתים

  מפי כהן

  הפלשתים התעוררו / חטא חם בן נח / צאצאי חם - שטופים בעריות / חם בן נח לא שלט ביצרו / מידת צניעותו של עם ה' / המצרים שטופי זימה וישראל שמורים וגדורים / הפלשתים הם תוצר של קלקול מוסרי / סוגיית המשפחה / תרבות של צחוק וליצנות / הכח המתנגד למלכות ישראל בארץ ישראל

  הרב שמעון כהן | ט' אדר תשפ"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il