בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
10 שיעורים
  undefined
  4 דק'
  בחוקותי

  הזכרת שמו על הטוב

  הפטרה של בהר-בחוקותי: ירמיהו טז-יז

  הפטרה של בהר-בחוקותי: ירמיהו טז-יז

  הרב אביחי קצין | כ"א אייר תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  בחוקותי

  "ברוך הגבר..."

  הפטרה של בהר-בחוקותי: ירמיהו טז-יז

  הפטרה של בהר-בחוקותי: ירמיהו טז-יז

  הרב אביחי קצין | כ"א אייר תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  בחוקותי

  ארץ ישראל בוחרת

  הפטרה של בהר-בחוקותי: ירמיהו טז-יז

  הפטרה של בהר-בחוקותי: ירמיהו טז-יז

  הרב אביחי קצין | כ"א אייר תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  בחוקותי

  ברכות וקללות ליחיד

  הפטרה של בהר-בחוקותי: ירמיהו טז-יז

  הפטרה של בהר-בחוקותי: ירמיהו טז-יז

  הרב אביחי קצין | כ"א אייר תשס"ט
  undefined
  17 דק'
  מגילת אסתר

  מה מלמדת אותנו מגילת אסתר?

  מה המסרים של המגילה? תשובות מוצאים בפתיחתות של מסכת מגילה. רב שמואל בר נחמני מדבר על הרקע והאידיאולוגיה שהובילו את המן למלחמה נגד היהודים; רבי אבא בר כהנא מפנה את תשומת לבנו להשגחה הפרטית של ריבונו של עולם; ר' יוחנן וריש לקיש נחלקו בשאלה איזה חלק חשוב יותר: המורד עד לגזירת ההשמדה הנוראה או המהפך ושליטת היהודים בשונאיהם.

  הרב אביחי קצין | יא' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  שערי תפילה

  "נותן לחם לכל בשר"

  אנו משבחים את הקב"ה בפסוקי דזמרא בשבח: "נותן לחם לכל בשר"; מסתבר ששבח זה אינו רק מעשה חסד, אלא ששבחו של הקב"ה שהוא גבוה מעל גבוה ועם זה "מסוגל" לעסוק גם בדברים גשמיים.

  הרב אביחי קצין | ג' שבט תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  שערי תפילה

  השגחה ובחירה חופשית

  במזמור שאחרי אשרי יושבי ביתך אנו אומרים את הדברים הבאים: "אהללה ה' בחיי אזמרה לאלוקי בעודי"; מהו ההבדל בין ה' לאלוקים? כמה תשובות לדבר: המלבי"ם גורס ש"אהללה בחיי", הכוונה היא על החיים, "אזמרה לאלוקי בעודי" הכוונה היא ליכולת להוסיף עוד.

  הרב אביחי קצין | א' שבט תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  שערי תפילה

  דבקות בתורה ובטחון בה'

  על המזמור "אשרי יושבי ביתך"

  חז"ל למדונו שכל האומר תהילה לדוד, היינו מה שאנחנו קוראים: "אשרי יושבי ביתך", הרי הוא בן עולם הבא; שתי הנמקות נותנת הגמ': האחת שיש במזמור את כל הא' ב' וסיבה שניה היא שיש בו את הפס' : "פותח את ידך..."; מה המשמעות של שתי הנמקות אלו?

  הרב אביחי קצין | כה' טבת תשס"ח
  undefined
  3 דק'
  שערי תפילה

  תעצומות הנפש של ישראל

  על המזמור "אשרי יושבי ביתך"

  המזמור "אשרי יושבי ביתך" עוסק בקשר המיוחד שבין עם ישראל והקב"ה; השוואה בינו לבין קודמו בפסוקי דזמרה מגלה שני פנים בקשר זה.

  הרב אביחי קצין | כד' טבת תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  שערי תפילה

  נפילתם של ישראל ונפילתו של האדם

  על המזמור "אשרי יושבי ביתך"

  המזמור "אשרי יושבי ביתך" שאנחנו מזכירים בפסוקי דזמרה מורכב לפי אותיות הא-ב; האות נ' חסרה, מה משמעותו של פרט זה? חז"ל למדונו שכל זאת כדי לא להזכיר את מפלתן של ישראל; הרב הירש נותן לכך משמעות אחרת: כל זאת כדי שלא ייחס אדם את נפילותיו לקב"ה אלא לו עצמו.

  הרב אביחי קצין | כג' טבת תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il