נוסחי תפילה

תפילה על האתרוג - ט"ו בשבט

הסידור המהיר | כ"ח אדר א' תשפ"ב