הארץ ופירותיה

ארץ ישראל בתיאוריה

חיבור ממשי לארץ ישראל, חיבור של ישיבה על אדמתה ואכילה מפרותיה; ארץ ישראל בתורה החסידית - מקום שבו גם עבודת האדמה היא עבודת קודש; היחס שבין תיאוריה למציאות בארץ ישראל.

הרב אריה הנדלר | שבט התשס"ה