כללי

האור של ט"ו בשבט

הרב ראובן ששון | ט"ו שבט תשפ"ב