הארץ ופירותיה

על הארץ ועל פירותיה

טובה של ארץ-ישראל בא לידי ביטוי גם בטיב פירותיה ,הרב שחור על טעם וריח רוחניים, ועל אזורים מיוחדים בארץ.

הרב משה לייב שחור זצ"ל | ט שבט תשס"ח