וארא

חודש שבט - החודש של תורת ארץ ישראל

מתוך 'הטיש הציוני' בבית הרב קוק

אין זמן טוב יותר מחודש שבט לעסוק בתורת ארץ ישראל ובעניינה של הארץ הקדושה. פרעה - מנהיג גרוע ורשע. מתי הוא צועק על הצרות שנגרמו לו מעשרת המכות? לא כשעמו סובל, אלא רק כשהמכות פוגעות בו ממש, והוא סובל בעצמו. דברים על מרן הרב קוק זצ"ל. מהי 'מורשה'?

הרב הראשי דוד לאו | כ"ה טבת תשע"ד