אורות התשובה

תשובה מהחטא

חידושי מחשבה מתוך "אורות התשובה"

צדיקים צריכים תשובה? תשובה מאהבה; תיקון חטאי בין אדם לחברו כשקשה; שהתשובה לא תביא לידי עצבות; הרהור תשובה ללא שינוי המעשים; רזי תורה אי אפשר בלי תשובה; צומות; תיקון אכילה שלא לשם מצוה; ביטול תורה; בושה אבל רק מחטא אחד; תשובה יש למהר בה; תשובת כלל הציבור.

הרב משה צוריאל זצ"ל | אלול תשס"ו