בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
61 שיעורים
  undefined
  25 דק'
  תניא

  סיכום הלימוד בספר התניא

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תמוז התשע"ט
  undefined
  17 דק'
  תניא

  להתבונן בגדולה האלוקית

  פרקים מז - מט

  כל מצווה משחררת את הנשמה מהגשמיות. הגדרת מקיף כל עלמין וסובב כל עלמין. תיאור הגדלות האלוקית, ארבעת העולמות, המלאכים והנשמות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ז סיון התשע"ט
  undefined
  24 דק'
  תניא

  הארת הנשמה מקיום מצוות

  פרקים מו- מז

  מי שמקיים מצווה מוקף כולו בקדושה. ה' שוכן עליו. כשהאדם נותן לנשמתו להתגלות, זה כמו יציאת מצרים בשבילה. ה' קורא את שמו על מי שעושה רצונו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ג' סיון התשע"ט
  undefined
  45 דק'
  תניא

  איך עובדים את ה' ברחמים ובאהבה אמיתית?

  פרקים מב- מו

  דרך עבודת ה' במידת הרחמים. מה פירוש "וישק יעקב לרחל"? כמו שבאדם "כמים הפנים לפנים כן לב האדם אל האדם" כך צריך להיות כלפי ה'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה אייר התשע"ט
  undefined
  41 דק'
  תניא

  העמקה ביראת ה'

  פרק מא - מב

  צריך לקבל עול מלכות שמים מתוך כלל ישראל. לכל אחד יש רצון בסיסי לדבוק בה' מטבעו. כל מצווה צריכה כוונה לפני עשייתה. בכל אחד יש ניצוץ ממשה רבינו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א אייר התשע"ט
  undefined
  18 דק'
  תניא

  למה צריך יראת ה'?

  פרק מא

  • מה חסר בעבודת ה' מאהבה בלבד? • מהי היראה ומה משמעותה? • כדי לעבוד את ה', צריך 'עול' - עול מלכות שמים, התבטלות! • הסבר על ה'ספירות' - 'חסד, גבורה וכו''. • מה הרב אמר לחניכים מהקיבוץ שהתחילו להתנדנד בתפילה? • במה מעולה עבודת ה' מיראה מעבודה מאהבה? • לא מספיק לעבוד את ה' מאהבה בלבד! • מהן שתי סוגי היראה?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז ניסן התשע"ט
  undefined
  42 דק'
  תניא

  לחיות את המצוות!

  פרקים לח-מא

  *מהי מצווה מושלמת? * מדרגות בערך המצוות ובקרבת ה' – לפי המניע והכוונה בקיום המצוות . * מהו קיום מצווה 'לשמה'? * מדרגות שונות ב'לשמה' בקיום המצוות * האם לכתחילה כדאי שהלימוד יהיה גם 'לא לשמה'? 'בכל לבבך'! * כיצד חיים את עבודת ה', את המצוות? * התבוננות במשמעות המצוות * כוונות במצווה המיוחדת – ציצית.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ב אדר ב' התשע"ט
  undefined
  41 דק'
  תניא

  מעלים את המציאות!

  פרקים לו - לח

  *מה מטרת הבריאה? *מה תפקידנו בעולם? *אור ה' מצטמצם ומשתלשל עד שמגיע לעוה"ז, וכאן הוא כבר מוסתר לגמרי - עלינו לגלותו! *מדוע כיום מובן יותר כיצד פעולת מצווה מתקנת המון? * כותב דבר תורה? תיקנת מעגלים רחבים, בשימוש בעט ובנייר הגשמיים! * התורה והתפילה מתקנות ומעלות את הכוחות הרוחניים. * בעניין הכוונה וההבנה בעשיית מצוות. * מה הפירוש שיש 'מדבר', 'חי', 'צומח' ו'דומם' בעשיית המצוות?? *מדרגות בעשיית מצוות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח' אדר ב' התשע"ט
  undefined
  38 דק'
  תניא

  עבודת ה' של אנשים עובדים

  פרקים לד

  האבות היו מרכבות לשכינה. ההסבר של "...אין להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה". כשאדם לומד תורה נעשה משכן להופעת הקב"ה. עבודת ה' ודקדוק במצוות בחיי המעשה. מעלת נתינת צדקה. עשר בשביל שתתעשר.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ד אדר א' התשע"ט
  undefined
  42 דק'
  תניא

  'אהבת ישראל' – להיות נורמלי!

  פרקים לב-לג

  ♦ אהבת עם ישראל, היא דבר טבעי, מי שלא אוהב – צריך טיפול! ♦ למה טבעי לעם ישראל לאהוב אחד את השני? ממה נובעת מצוות 'ואהבת לרעך כמוך'? כיצד אדם יגיע ל'אהבת ישראל'? כיצד אדם יכיר את עצמו וידע מה תפקידו בעולם? כיצד אדם יגיע לדבקות בה'? תשובה אחת לכל השאלות! ♦ אין סיבה בעולם להיות עצוב! צריך שעבודת ה' תהיה בשמחה! ♦ מהו סוד הגאולה ואיך אפשר להביא את הגאולה? ♦ איך מגיעים לשמחה אמיתית? ♦התבוננות אמונית והידיעה שה' רוצה בקרבתנו, ושהוא דר אצלנו, צריכה להביא שמחה גדולה ותחושת רוממות עצומה! ♦ אין שמחה גדולה כשמחת המצוות! ♦ 'אהבת ישראל' וה'שלום', יוצרים חיבור בעם, ומאפשרים לשכינה לשרות. ♦ מתי מותר לשנוא? ♦ לא צריך לאהוב את הרחוקים רק כדי לקרבם לתורה. ♦איך אפשר להתייחס ב'אהבה' ו'שנאה' כלפי אותו אדם? ♦ מי נקרא 'מין'? ♦ הפלא בחיבור בין הגוף לנשמה. ♦ עבודת ה' בשמחה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ז אדר א' התשע"ט
  undefined
  42 דק'
  תניא

  צעד קטן במציאות - צעד אינסופי בהתקרבות!

  פרקים כט-לא

  ♦ הכל לטובה - להיות בשמחה תמיד, בעיקר בעבודת ה'. ♦ מדוע בגלות התאים ה'מוסר הנוקשה', ובדורנו ה'מופנק' לא? ♦ כיצד ינהג חייל הנמצא בחדר עם חברה מקולקלת ונכשל בגללה? ♦ גם אדם שאין לו קשיים, חייב להתאמץ ולהוציא את כל כוחותיו לפועל. ♦ שורש כל ספר ה'תניא' - יש שתי נפשות שונות באדם. אם הצד הגשמי שבאדם שולט, הנשמה סובלת ב'גלות'. ♦ כאשר אדם מתגבר על ה'נפש הבהמית', הוא מרומם את הנשמה ומשחררה ממאסר, לכן הוא צריך לשמוח מאוד, שמחה של שחרור, במיוחד, אם הוא מרגיש עם הרבה 'נפילות', כי השחרור הוא ממקום יותר נמוך. ♦ לברוח מהרע או לרוץ לטוב? בדורנו מתאימה ה'התקפה' לא רק 'הגנה', עבודת ה' של גבורה, בטחון? ♦ כל מעשה קטן בעבודת ה', הוא בעל משמעות גדולה! ♦ הקב"ה אינסופי, לכן כל התקרבות לקב"ה, כל חיבור קטן הוא עצום, כי הוא חיבור לאינסופי, וכן ההפך, ח"ו. מדוע המזלזל בת"ח אין רפואה למכתו?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ג' אדר א' התשע"ט
  undefined
  40 דק'
  תניא

  לקיים מצווה בלי לעשות

  פרקים כו-כז

  כדי לנצח במלחמה עם היצר, צריך שמחה! אין תירוצים למה להיות עצוב מהמצב הגשמי! למה דווקא אדם עם ייסורים צריך לשמוח? 'ביקורת עצמית' נכונה, היא 'ביקורת עצמית' שבונה! אדם שנמנע מעבירה - צריך לשמוח כי קיים מצווה! גדולת יוסף בהתגברות. גדולת המתמודד עם היצה"ר - גם צבא שהוא רק 'הגנה' לישראל, יש במה להתפאר, למרות שהוא לא תוקף. לא להיות משועבד לגוף, צריך לעשות אימונים לשליטה בהנהגת הגוף - סיפורים על גדולי ישראל זיע"א.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ו בשבט התשע"ט
  undefined
  45 דק'
  תניא

  הטוב שביסורים

  פרק כו

  לאם כל עבירות 'לא תעשה', הן ענפים של 'לא יהיה לך אלקים אחרים...', מדוע לא צריך למסור נפש על כל עבירה כמו על עבודה זרה? השמחה היא הכרחית בעבודת ה', כי היא נותנת חשק, רצון להצליח, וכך אדם מוציא את כל הכוחות לפועל, ומנצח את הקשיים. ה'עצבות' צריכה להיות רק בשעת חשבון נפש, ומיד אחר החשבון נפש, אדם צריך לשמוח על עצם החשבון נפש. מענייני חשבון נפש ותשובה. ככל שהדבר יותר רוחני, ונעלה, הוא פחות מוחשי, גם הייסורים הם לטובה, אך מרוב מעלתם, הטובה נסתרת מעיננו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ה שבט ה'תשע"ט
  undefined
  43 דק'
  תניא

  אל תתנתק

  פרקים כג-כה

  לימוד התורה וקיום המצוות הם אלו שמקיימים את העולם כולו. מי שלא מקיים תו"מ, לא חי את עצם החיים, הוא מקבל חיות רק בעקיפין (בהסתר), 'הזנה מלאכותית', לעומתו, מי שחי חיי תו"מ, חי חיים רוחניים, אמתיים, כי מקבל קיום ישירות מרבש"ע. אדם צריך להפנים, כאשר מתרחק מתו"מ אפילו פעם אחת, הוא מתנתק (גם הרחוקים ביותר לא מעוניינים בניתוק), השכל הישר מחייב לשמור תו"מ תמיד. מעלת תלמוד תורה על קיום המצוות - הדבקות בה' המיוחדת שיש בלימוד ועסק התורה ויראת ה' המעולה הנובעת מכך. כל מצב 'צער' היא מידה מגונה, וקיום המצוות ב'עצבנות' - אינו רצון ה'! השמחה בעבודת ה' גורמת לחשק, ומסייעת לנצח קשיים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז בטבת ה'תשע"ט
  undefined
  42 דק'
  תניא

  ההיכרות שלנו עם הקב"ה בעולם

  פרקים כ-כא

  ה' לא רק 'שוכן' בתוך מציאות העולם, אלא מציאות העולם עצמה היא מציאות ה'! בבריאת העולם הקב"ה לא השתנה, אלא רק הסתתר, וכל הבריאה היא גילוי ה' בלבושים. 'אין עוד מלבדו' הפירוש, אין מציאות אחרת בעולם מלבדו, הוא המציאות היחידה שמתגלה בלבושים שונים. הבריאה כולה תלויה בקיום ה' בכל רגע, אם ה' יסתתר הכל יאבד, כעין פנס המאיר צורות, אם נסתיר את מקור האור הכל יעלם. מה הכוונה שהעולם נברא ב'דיבור'? כמו שאצל האדם הדיבור הוא גילוי לפנימיות הנסתרת שבאדם והגילוי מצומצם מהמקור, כך הבריאה היא גילוי מצומצם לפנימיות נסתרת, רוחנית ואינסופית. ה' הוא 'נשמת העולם', הוא העיקר של כל הלבושים, והלבושים הם חלק ממנו, אלא דרכם הוא מתגלה אלינו ודרכם אנו פונים אליו. הרב קוק מסביר, כאשר אנו פונים להופעות בעולם, איננו פונים לשליחיו של רבש"ע, אלא אל רבש"ע עצמו שמתגלה בהופעות שונות. מכירים את הקב"ה אך דרך ההתגלויות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור לכ' בטבת ה'תשע"ט
  undefined
  40 דק'
  תניא

  תהיה בריא!

  פרקים טו-טז

  אדם צריך להיות 'בריא'! אסור לאדם להמשך ולעשות דברים שהוא לא רוצה באמת, 'התמכרות' זו מחלה! איך לא נופלים בידי היצר הרע? פירוש מיוחד ל'תניא' - שלושת הדרגות שה'תניא' מונה, קיימות בכל אדם אך במינונים שונים, גם ל'צדיק' יש במה להתקדם. צריך תמיד להתקדם, 'לעבוד', לא מספיק 'לחיות נכון' בלי להתקדם ולהתאמץ. תמיד יש מה להתקדם, במיוחד ב'איכות'. 'חכם' זהו הלומד מכל אדם, הוא לומד 'לקח' מכל מה שרואה. תרגילים לנפש ותרגיל לפני השינה. שתי שיטות איך להצליח במטרות בעבודת ה'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו טבת תשע"ט
  undefined
  תניא

  'אימון' לשיפור המידות

  המשך פרק יג - פרק יד שיעור 8

  ההבדל בין הבינוני לצדיק באהבת ה' שלהם . כל אדם יכול להיות 'בינוני' וצריך לשאוף לכך . כמה זמן יש להקדיש ללימודי 'אמונה' . יש להתבונן לפני שמדברים ועושים מעשים ולא 'לזרום' סתם . צריך לעשות 'כושר' ואימונים בעבודת המידות . איזו סלידה לפתח ממעשי העבירות? איך לפתח משיכה .

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד כסלו תשע"ט
  undefined
  38 דק'
  תניא

  מי נקרא צדיק גמור?

  פרקים ט,י שיעור 7

  איפה בגוף שוכנת 'נפש בהמית' ואיפה שוכנת ה'נפש האלוקית'? מה המיקום אומר על תכונת הנפשות? מה רוצה הנפש הבהמית באמת? כיצד יתכן 'מפתה' שלא באמת רוצה שיתפתו לו? מה ההגדרה לצדיק ורשע? מיהו ' צדיק גמור' ומי נקרא בינוני? לא מספיק לא לחטוא כלל, 'צדיק' פירושו אדם שאין לו אפילו משיכה לחטוא, 'צדיק גמור' - פירושו אדם שמאוס אצלו כל מה שלא מחובר לקודש.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כד במרחשוון תשע"ט
  undefined
  23 דק'
  תניא

  על מה אתה מדבר?

  פרק ח שיעור 6

  מש דיבורים 'אסורים', יש דיבורים 'לשם שמים' מותר לדבר 'סתם' דיבורים? . האם אפשר לתקן כוונה של מעשה, אחר שהמעשה כבר נעשה? . האם גם לומדי התורה צריכים לומר 'לשם שמים' לפני כל אכילה? . איזו אכילה טובה יותר מאכילה לצורך לימוד תורה וקיום מצוות? . מכל אחד נדרש לעשות מה שביכולתו, גם לא יותר.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ז במרחשוון תשע"ט
  undefined
  43 דק'
  תניא

  ויהיו כל מעשינו לשם שמים

  תניא פרק ו- ז שיעור 5

  מה ההבדל בין סתם אכילה לאכילה לשם שמים? ומה יהיה עם אדם שאכל כבר לא לשם שמים? . האם עלינו לאכול רק לחם עם מלח או אפשר 'בשר משובח'? איך נכון לעבוד את ה' - מתוך התנזרות או מתוך שפע גשמי? . 'חיבוט הקבר', פירושו, אדם שחטא, ונקרא כך, כיון שהאדם עצמו טוב, אלא שלא נשמר וכוחות זרים, חבטו אותו לחטוא, והם כאילו קברו אותו בחבטה, כי השתלטו עליו לגשמיות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י' במר חשוון תשע"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il