בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
12 שיעורים
  undefined
  הראיה המיוחדת של משה

  המשקפיים של משה רבנו

  חז"ל אומרים שכשישראל בכו על חסרון הבשר, הם בכו מפני שהתורה אסרה עליהם את נשותיהם שהיו עריות. מאידך, כשנה לפני כן בסיום מתן תורה הם הותרו לבוא על נשותיהם. אין סתירה מפני שהדרשה מתארת את האירוע דרך ה"משקפים" של משה.

  הרב מרדכי הוכמן | א' אב תשס"ט
  undefined
  הראיה המיוחדת של משה

  הרמב"ם והאשה הכושית

  הרמב"ם כותב שמשה פירש מן האשה ומן "הדומה לו" ומבאר שהכוונה לעיסוק בשאר צרכי הגוף. הרמב"ם מתבסס על תרגום יונתן. התורה כותבת שמשה רבנו נשא "אשה כושית", והתרגום מספר שמשה ברח אל הכושים והם השיאו לו את המלכה שלהם. הרמב"ם הבין את דברי התרגום כמשל לחיבור לצרכי הגוף.

  הרב מרדכי הוכמן | ח' תמוז תשס"ט
  undefined
  הראיה המיוחדת של משה

  המילה של ציפורה

  תרגום יונתן מספר שמשה הסכים לבקשת יתרו שלא ימול את בנו הראשון, וה' רצה להמית אותו; וצפורה מלה אותו והתנצלה שמשה לא רצה בהסכם הזה. האבן עזרא תוקף את השיטה הזו; אך צריך להבין שה"מילה" מסמלת מילה של ערלת הלב; והיא מרמזת לביטחון בה' ומיעוט העיסוק בעולם הגשמי.

  הרב מרדכי הוכמן | כ"ו סיון התשס"ט
  undefined
  הראיה המיוחדת של משה

  המילה של יהושע

  בספר יהושע מסופר שישראל לא נימולו במדבר ויהושע מל אותם ב"חרבות צורים". אולם שבט לוי מלו את עצמם, ותמוה מדוע השבטים האחרים לא למדו מהם. המדרשים מרמזים שלא מדובר בברית מילה רגילה אלא ב"מילה" של "ערלת הלב", והיא נעשית דווקא בחרב מ"צור". להבנה הזו יש סיוע מספר עזרא.

  הרב מרדכי הוכמן | י"ח סיוון תשס"ט
  undefined
  הראיה המיוחדת של משה

  הבור שמשה הושלך לתוכו

  תרגום יונתן מספר שכאשר משה ברח מפרעה לארץ מדין ורעואל שמע זאת, הוא השליך את משה לבור וצפורה היתה זנה אותו בסתר במשך עשר שנים. לאחר מכן רעואל שחרר אותו, ומשה מצא בגן שלו מטה שנברא בין השמשות ושחקוק עליו השם הגדול. התרגום מרמז לפתרון הקשיים שמצויים בפרשיה.

  הרב מרדכי הוכמן | י"ט אייר תשס"ט
  undefined
  הראיה המיוחדת של משה

  המן שיתרו האכיל לישראל

  המדרש מספר שהמן ירד לישראל בזכות יתרו. המדרש מרמז לשיטה שרמוזה בתהילים ולפיה משה היה סבור שאכילת המן היא חסרון ויהושע היה סבור שהיא יתרון. כשיתרו בא להתגייר הוא היה סבור שאכילת המן היא יתרון, וכל ישראל אכלו את המן בזכותו.

  הרב מרדכי הוכמן | ו' אייר תשס"ט
  undefined
  בשלח

  המידע החסוי ממלחמת עמלק

  הספרי מגלה שהמן ירד לישראל בזכותו של יהושע, אך התורה הסתירה זאת כדי שלא ליצור עליו מחלוקת. במזמור ע"ח מרומז שירידת המן הרגה בעם ישראל והיא גרמה לאחר מכן לשלבי בריחה במלחמה נגד עמלק.

  הרב מרדכי הוכמן | א' ניסן תשס"ט
  undefined
  בשלח

  הבריחה של בני אפרים

  בתנ"ך ובמדרש מסופר על קרבות ש'בני אפרים' נכשלו בהם. יש מחלוקת בין המדרשים האם הכוח של 'משיח בן אפרים' הוא כוח רצוי או שהוא משיח שקר שמביא להריגה. רבי יהושע בן חלפתא מגלה שה' רוצה בכוח הזה כ'משיח'.

  הרב מרדכי הוכמן | י"ז אדר תשס"ט
  undefined
  בשלח

  הסוסים של משה רבנו

  חז"ל מספרים שהמן ירד בזכות יהושע, והוא היה אוכל את המן מעל איבריו. זהו ביאור למסורת שבתהילים שישראל קיבלו את המן בצורה נוזלית כמו תינוקות, והם התלוננו ורצו אוכל מוצק. משה סבר שהם רוצים להתפטם כמו סוסים - ולא התפלל עבורם. אך יהושע ראה שיש לו (ולהם) איברים של אדם מבוגר, והתפלל עבורם.

  הרב מרדכי הוכמן | כ"ד שבט תשס"ט
  undefined
  בהעלותך

  אלדד ומידד ונבואות השליו

  בספר שמות משמע שה' נענה לתלונות ישראל והעניק להם מן במקום לחם, ושליו במקום בשר; ללא שום תקלה. אולם בספר במדבר מסופר שישראל התאוו לאכול בשר; וה' המטיר להם שליו, והמתאווים אכלו ממנו ומתו. בתהילים ובתלמוד משמע שישראל מתו מאכילת השליו כבר בפעם הראשונה. מדוע הם לא פחדו לאכול ממנו בפעם השניה.

  הרב מרדכי הוכמן | י"א שבט תשס"ט
  undefined
  הראיה המיוחדת של משה

  הגג שהפיל את אגג

  רבן גמליאל ביקש שיקראו לו שבעה לעליה לעבור השנה, ומצא גם שמואל הקטן ה"שמיני"; והוא השווה אותו לאלדד ומידד, ודחו את עיבור השנה למחר ועסקו בתורה. המעשה מרמז לפרשיית המלכת שאול, ולקשר שבינה לבין מלחמת אגג ואף למלחמת גוג ומגוג.

  הרב מרדכי הוכמן | טבת תשס"ט
  undefined
  הראיה המיוחדת של משה

  מי שעלה שלא ברשות ירד

  רבן גמליאל ביקש ש'ישכימו' לו 'שבעה' לעלית הגג ל'עיבור השנה', והשכימו לו 'שמונה'; ושמואל הקטן אמר שהוא זה שעלה שלא ברשות. המעשה לא יתכן כפשוטו, והוא משתמש בסמלים בהמלכת שאול בספר שמואל, ומרמז למחלוקת בדרך להבאת גאולת ישראל.

  הרב מרדכי הוכמן | כה' כסלו תשס"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il