שיעורים נוספים ברפואה

מוסר כליות

פסיקות ההלכה הראשונות בעניין תרומת כליה אסרו את הצעד הזה, אך עם התקדמות הרפואה גדולי הרבנים החלו להתיר, וכיום הדיון כבר עוסק בשאלה האם תרומת כליה היא חובה או רק מידת חסידות.

הרב ישי שריג | אלול תשע"ח