מצורע

לסכן על מנת להציל

ניתן ללמוד דין מדיני נפשות מפרשת השבוע שלנו; כיצד יכול אדם לסכן את עצמו בעולם הזה על מנת להציל את עצמו בסיכוי נמוך.

הרב אביחי קצין | ד' ניסן תשס"ח