שיעורים נוספים ברפואה

עקרות הלכתית

מתוך כנס חידושים ברפואת נשים, מכון פוע"ה תשס"ט

הסיבות לעקרות הלכתית והפתרונות להם כיום; חוסר היכולת והצורך בקולות הלכתיים בעניין.

הרב יואל קטן | י"ח טבת תשס"ט