הלכות בין אדם לחברו

לא תעמוד על דם רעך

הרב בן ציון מוצפי | חשוון תשע"ב