בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
15 שיעורים
  undefined
  50 דק'
  כתובות

  ההוא ארוס וארוסתו

  כתובות יג:

  הגמ' מדברת על מקרה של ארוסה מעוברת, היא ודאי עברה איסור, הגמ' אומרת שלא אסורה לבעלה משום שהוא מודה ועוד שהלכה כרבן גמליאל מחלוקות הראשונים איך להבין את ''ועוד'' דין ''יכיר''

  הרב חיים כץ | כ' שבט תשפ"ד
  undefined
  44 דק'
  כתובות

  פירוש "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"

  "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" בשביל שאברהם לא יוכל לטעון, מה העניין? הקשר לעתיד לבוא עניין בשכמל"ו, המהר"ל על בת מלך שהריחה ציקי קדירה, ההבדל בין השם הנקרא לשם הנכתב

  הרב חיים כץ | ו' שבט תשפד
  undefined
  54 דק'
  כתובות

  בדין מעוברת שנתגיירה

  הגמרא אומרת שיש אפשרות לגייר גר קטן מדין זכין מקשים שיש שתי סיבות שלא תהיה זכייה מדין שליחות הגמ' מביאה מציאות של גר קטן שיש לו ממון ותוס' אומר שירש את אמו שהתגיירה כשהיתה מעוברת - אין אפשרות לגייר קטן גר שהורתו שלא בקדושה לא חייב על אביו והרמב"ם אומר שלא חייב על אמו משום היקש קטן צריך גיור בשביל הגויות מצד האבא.

  הרב חיים כץ | י"ד טבת תשפ"ד
  undefined
  1:04
  כתובות

  בעניין ביאת עכו"ם

  הגמ' בכתובות אומרת שאשת איש לא צריכה למסור את הנפש על להיבעל להגמון, שואלים הראשונים למה והרי זה גילוי עריות? ר"ת עונה שביאת גוי לא נחשבת עריות וע"פ זה התיר לגוי שבא על אשת איש ואז התגייר להתחתן עם אותה אישה הרא"ש מחדש שלא אסורה לבועל משום שהאיסור מגיע דוקא שלפני כן היתה מותרת לו התפארת שמואל מחדש מכך עוד היתרים והתרומת הדשן דוחה אותו

  הרב חיים כץ | ח' כסלו תשפ"ד
  undefined
  1:01
  כתובות

  בעניין חופת נידה

  כתובות ב.

  אישה נחשבת נשואה מהחופה, כאשר היא נידה ישנה מחלוקת אם נחשבת כנשואה הרמב"ם אומר שלא נחשבת נשואה, אך הר"ן אומר שכן נחשבת נשואה, לעומת זאת אומר הרמב"ם שאם ברך ברכת חתנים לא צריך לברך שוב. אלא אומר הבית מאיר יש פה שני חלקים היתר הביאה והקניינים. דיון על קניין בשבת

  הרב חיים כץ | ט' חשון תשפ"ד
  undefined
  1:00
  כתובות

  מיגו בתרי ותרי

  רע"א אומר שכאשר יש תריורי חזקה ומיגו אתועיל הואיל ועדים זה הבירור הכי מוחלט שאפשר לעשות, שום בירור נוסף לא יעזור. אבל כאשר זה חזקה קמייתא שהיא לא בירור אלא הכרעה זה יעזור. ודווקא כאשר על זה הנידון, אבל זה מועיל אם רק מה שיוצא מהם.

  הרב חיים כץ | י"ט אדר תשע"ח
  undefined
  1:02
  כתובות

  כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד

  כתובות יח, ב

  דיון בסתירה בין המסקנה ששהגמ' מסיקה מדברי ריש לקיש בכתובות ובגיטין וביאור גדר עדות כגמר דין כיישוב לסתירה.

  הרב חיים כץ | ה' אדר תשע"ח
  undefined
  1:00
  כתובות

  בעניין חזקת הגוף

  ביאור דין חזקת הגוך מתי אנו מצרפים אותו לטענת הברי וביאור של גדרי חזקת הגוף בשיטות הראשונים.

  הרב חיים כץ | כ"ט טבת תשע"ח
  undefined
  1:01
  כתובות

  אישה שנאסרת לבעלה

  ביאור של חילוק בין אשת איש לאישה סוטה בדין איסורה לבעל וביאור רש"י ותוס' ע"פ הדרך הזו.

  הרב חיים כץ | כ"ד כסלו תשע"ח
  undefined
  58 דק'
  כתובות

  אונס ביום האחרון

  ביאור גדר האונס של אדם ביום האחרון ע"פ שיטת האגודה. דיון בגדר של האונס ע"פ דברי הקצות והפני יהושע והגדרת חילוק בין אם אנו בודקים לפי הגברא או לפי המעשה.

  הרב חיים כץ | י"א חשוון תשע"ח
  undefined
  54 דק'
  כתובות

  בדין ספק קבוע

  עין בגדרי, ספק, קבוע ורוב, ע"פ דברי הראשונים והאחרונים.

  הרב חיים כץ | י"ד שבט תשע"ב
  undefined
  1:02
  כתובות

  איסור ייחוד

  כתובת דף ד'

  דייוק לשונות הרמב"ם בעניין איסור ייחוד; חילוק בין איסורי קירבת ערווה לאיסור ייחוד; נפק"מ לדי יהרג וואל יעבור; הסבר דעת הר"ן בעניין החילוק בין איסור ייחוד לדין הוא בבגדו והיא בבגדה.

  הרב חיים כץ | י' כסליו תשע"ב
  undefined
  56 דק'
  כתובות

  חופת נידה

  כתובות דף ב'.

  שיטת הרמב"ם שחופה היא ייחוד; קושיות על הרמב"ם מחופה לפסולות; שתי דרכים בתירוץ הרמב"ם: א. חופת נידה מועילה לקניין ולא לאישות. ב. חופת נידה מועילה לאישות ולא לקניין.

  הרב חיים כץ | י"א חשוון תשע"ב
  undefined
  1:01
  כתובות

  מחלוקות ר"ג ור"י בפרק ראשון בכתובות

  מסכת כתובות: דפים טז',מח'.

  במקרה שטוענת "לכשר נבעלתי" - האם אנו אומרים "שור שחוט", או שיש ספק בטענת האשה.

  הרב חיים כץ | כ"ד טבת תשס"ו
  undefined
  59 דק'
  כתובות

  אונס בגיטין

  מסכת כתובות: דף ב'

  השיעור עוסק בסוגיית "אונס בגיטין", הדנה במקרה שאדם נתן גט לאשתו על תנאי, ולבסוף התקיים התנאי מחמת באונס, שלא ברצון הבעל.

  הרב חיים כץ | י"ג חשוון התשס"ו
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il