הדף היומי

איך לסיים את ברכת האירוסין?

כתובות דף ז

כתובות דף ז

הרב עקיבא כהנא | תמוז תשפ"ב