ספר שמואל א

חנה ופנינה נשות אלקנה

פרק א

פקידת חנה - הפטרת ראש השנה, מן הפרט אל הכלל , ויהי לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים , מנה אחת אפיים , פנינה התכוונה לשם שמים , מכעסת וחוזרת ומכעסת , בעבור הרעימה , אנוכי טוב לך מעשרה בנים.

הרב שמעון כהן | אלול תשפ"ג