רב ותלמיד

הסוכריה שגרמה למהומה

הרב דניאל קירש | תשרי תשע"ט