רב ותלמיד

תפקידו ומעמדו של רב

רב צריך לדבר אל הציבור בשפת התקופה, אך בדורנו עליו להיזהר מהפיכת החוויה והריגוש למטרה בפני עצמה * בעקבות פרשת הרב מהצפון.

הרב מיכאל ברום | תשע"ה