משפטים

אשרי העם יודעי תורה!

הרב נתנאל יוסיפון | ל' שבט תשפ"א