רב ותלמיד

לשמוח בכל תלמיד חכם

השיח שמנהל הרב אליעזר מלמד עם מנהיגים רפורמיים אינו הודאה לדרכם, והוא מתאפשר בגלל ירידת קרנם בדור האחרון , הטענות נגד פסיקותיו המקלות עוצמות עיניים בפני מציאות חברתית משתנה, שפוסקים נהגו תמיד לתת לה משקל , הבה נניח לדרך החרמות, ונחבק תלמיד חכם שכתב סדרת ספרי הלכה מהחשובים בדורנו

הרב ראובן הילר | טבת תשפ"ב