רב ותלמיד

היחס הנכון לתלמידי חכמים

מתוך הכנס לכבודה של תורה - שבט התש"ע

מתוך הכנס לכבודה של תורה - שבט התש"ע

הרב מרדכי גרינברג | ז' שבט התש"ע