רביבים

תפקידו של רב בימינו

הסיבות לירידת מעמדו ואי הבהירות לגבי מהות תפקידו של המרא דאתרא בדורנו * הציפיות מהרב משתנות מקהילה לקהילה * תפקידו העיקרי של הרב: לחזק את לימוד התורה בקהילה, להקים מערכת מגוונת של שיעורי תורה, ללמוד וללמד * לשנות את המצב שבו רוב שיעורי התורה בקהילות מועברים בהתנדבות * שרת המשפטים מבקשת להכפיף את רבני הערים לשופטים ולמנוע מהרבנים לייצג את עמדת התורה * הפתרון לבעיה של האבטלה הסמויה ביחידות העורף בצה"ל: לבטל את גיוס החובה לנשים שקיים רק בישראל

הרב אליעזר מלמד | אדר א תשע"ד