לימוד ליל הושענא רבה תשע"א

רואים את הצל

מתוך לימוד ליל הושענא רבה בישיבת רמת גן

מתוך לימוד ליל הושענא רבה בישיבת רמת גן

הרב יובל דיין | כ"א תשרי תשע"א