פדיון שבויים

פדיון שבויים -הלכה או ביטחון?

ערב לזכרו של הרב שלמה גורן זצ"ל

ערב לזכרו של הרב שלמה גורן זצ"ל

הרב יעקב שפירא | כ"ג חשוון תש"ע