פדיון שבויים

פדיון שבויים זו לא בעיה של תלמידי חכמים

ערב לזכרו של הרב שלמה גורן זצ"ל

ערב לזכרו של הרב שלמה גורן זצ"ל

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | כ"ג חשוון תש"ע