גאולה - מצב בלתי הפיך

גלות שלישית לא תהיה

מתוך כנס הושענא רבה התשס"ו

בשנים האחרונות עולה בלב הספק בזיהוי תקופתנו כגאולה, אולם מן הנביאים ומן הכתובים, מדברי חז"ל בגמרא ובמדרשים, ומדברי ראשונים ואחרונים - מקובלנו שהגלות חוסלה, ואנחנו ב"ה בתהליך של גאולה אחרונה. הרב שטיינר באוסף מקורות על ודאות הגאולה האחרונה.

הרה"ג חיים שטיינר | כנס הושענא רבה התשס"ו