הדרך להנהגה

מי ראוי להיות מנהיג?

מתוך כנס "מנהיגות ומנהיגים בישראל", מכללת שערי משפט

מתוך כנס "מנהיגות ומנהיגים בישראל", מכללת שערי משפט

הרב אביחי קצין | ט"ז שבט תשס"ט