הדרך להנהגה

מנהיגות - בין אומץ להפקרות

מתוך כנס "מנהיגות ומנהיגים בישראל", מכללת שערי משפט

מתוך כנס "מנהיגות ומנהיגים בישראל", מכללת שערי משפט

הרב דוד סתו | ט"ז שבט תשס"ט