מנהיגות ומנהיגים בישראל

מלכות ודמוקרטיה

מתוך כנס "מנהיגות ומנהיגים בישראל", מכללת שערי משפט

מתוך כנס "מנהיגות ומנהיגים בישראל", מכללת שערי משפט

הרב אלישע אבינר | ט"ז שבט תשס"ט