ראה

המקום הממגנט

האדם חש בטבעיות את יסודות חייו. לפיכך, ירושלים - המקום אשר יבחר ה', לא צויינה במפורש בתורה אלא הושארה לאינטואיציה הטבעית של ישראל, כי היא היסוד הרוחני של העולם.

הרב נתנאל יוסיפון | אב תשע"א